Vad gör du åt klimathotet?

Publicerad:
Uppdaterad:

Torbjörn Björlund (v)

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Torbjörn Björlund (v).
Torbjörn Björlund (v).

Måste vi ändra livsstil för att hejda den globala uppvärmningen?

– Ja. Framför allt sluta använda fossila bränslen och övergå till rena energikällor.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska minska utsläppen av växthusgaser?

– Vi måste ta ett antal beslut som går ut på att skapa ekonomiska incitament, med skatter och subventioner, som gynnar till exempel stimulans av ny miljöteknik, troligen nästa stora tillväxtbransch.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé?

– Det kan vara bra, men vi måste se till att det går att tanka dem också, och då till ett rejält lägre pris.

Joachim Kerpner

Publicerad: