Svara, Hultqvist – hur mycket visste du?

Debattören: Både du och Löfven är skyldiga väljarna besked om kopplingarna till försvarslobbyn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Fredrik Wennerlund
försvarsminister Peter Hultqvist och statsminister Stefan Löfven har lagt locket på efter att Hultqvists medarbetare avgått, skriver Tobias Billström.

DEBATT. Försvarsdepartementet utgör kärnan i rikets säkerhet och vårt försvar. Därför är det oroväckande att en av försvarsministerns närmaste medarbetare haft sidouppdrag hos en lobbyorganisation. Frågorna blir också bara fler och fler. Hultqvist, hans pressekreterare och regeringskansliet ger motstridiga och ofullständiga uppgifter.

Först vägrar de svara på frågor, sedan sägs det att pressekreteraren avgått frivilligt. Nu framkommer det att Statsrådsberedningen gett henne ett avgångsvederlag för över en halv miljon kronor. Det hela är högst uppseendeväckande.

Dagens Nyheter avslöjade förra veckan att Peter Hultqvists pressekreterare, vid sidan av sin anställning i Regeringskansliet, har hjälpt en lobbyorganisation med analys om hur de ska påverka politiker i försvars- och säkerhetsfrågor.

I stället för att helt och hållet avsluta sina tidigare uppdrag, har pressekreteraren också låtit familjemedlemmar driva vidare hennes konsultföretag som arrangerat försvarspolitiska seminarier i Almedalen – där sedan försvarsminister Peter Hultqvist själv närvarat.

Seminarier som svenska myndigheter och organisationer dessutom har betalat för.

Det är högst anmärkningsvärt att försvarsministern skyller ifrån sig och inte tar ansvar i den uppkomna situationen. Han är departementschef och bär ansvaret för att lagar, regler och riktlinjer följs.

Det är dessutom Hultqvists närmaste krets, en person han själv har anställt, som vi pratar om här. Att anställda på försvarsdepartementet ens kan misstänkas för jäv eller korruption är graverade. Hultqvist agerande visar därmed inte bara på bristfälligt ledarskap och ansvarskänsla utan också bristande omdöme.

Linjen mellan pressekreterarens arbete på Försvarsdepartementet och lobbyverksamheten har med andra ord blivit alltför otydlig.

Granskningen av pressekreterarens sidoverksamhet har nu fått konsekvensen att hon lämnat sin tjänst. Det är i sig ett allvarligt tecken. Och det väcker fler frågor. Hur mycket visste egentligen Peter Hultqvist om sidoverksamheten? Det har Hultqvist vägrat att ge besked om.

Affären väcker också ett antal frågor som Stefan Löfven måste svara på. När fick statsministern information om att en av försvarsministerns närmaste medarbetare under en längre tid haft nära kopplingar till försvarslobbyn? Vilka åtgärder har Stefan Löfven vidtagit mot bakgrund av den informationen? Det är också Statsrådsberedningens personalchef som beslutat om att utanför det så kallade politikeravtalet betala ut en halv miljon kronor av skattebetalarnas pengar till en person som grovt brutit mot de etiska reglerna.

Allra viktigast är dock att Stefan Löfven tar ansvar för, och faktiskt ser till, att det inte finns andra olämpliga samarbeten mellan politiskt anställda tjänstemän vid Regeringskansliet och utomstående organisationer. Sådana relationer kan leda till att känslig information landar i fel händer. Med tanke på it-skandalen vid Transportstyrelsen vore det dock inte första gången.

Ännu allvarligare är att har både försvarsminister Peter Hultqvist och statsminister Stefan Löfven har lagt locket på – och egentligen inte svarat på en enda fråga. De är skyldiga väljarna en förklaring.


Tobias Billström, gruppledare i riksdagen (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.