Ohlsson har fel i sak om Orbans tal

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Ungerns ambassad om utvecklingen i Ungern

Ungerns Ambassad följer med stort intresse hur alla utmaningar som EU och västvärlden står inför i framtiden diskuteras i den svenska valrörelsen, vilka lösningar politikerna föreslår för att ta itu med arbetslöshet, sjunkande konkurrenskraft, ökande samhällsklyftor, utanförskap med mer som försvårar människors liv i dagens Europa.

Europas framtid förtjänar verkligen ingående analys och diskussioner – baserade på fakta. När en ansvarig europapolitiker kräver att ett helt land, en av EU:s medlemsstater, ska straffas, förväntas även hon basera sina anklagelser på fakta.

När det gäller Birgitta Ohlssons debattartikel och påståendena i denna angående den ungerske premiärministern Viktor Orbans anförande, som han höll på ett sommaruniversitet i Baile Tusnad, Rumänien i juli, vill vi därför påpeka följande:

Det var inget linjetal och inte heller en programförklaring utan en omvärldsanalys och överväganden beträffande samhällsorganisationens möjliga sätt.

I talet beskrivs Putins Ryssland inte som förebild. Ryssland (tillsammans med Singapore, Indien, Kina och Turkiet) nämns en enda gång.

Ateism, feminism och mångkultur nämns inte alls. Kristendomen, som enligt många är en av den europeiska civilisationens pelare och därmed det västerländska demokratiska statsskickets grunder, nämndes i ett sammanhang.

Här kan du läsa till talet i sin helhet på engelska och på ungerska.

Vi ser fram emot en riktig, faktabaserad diskussion om Europas framtid och de olika medlemsländernas och politikernas överväganden och planer på att möta de globala utmaningarna.

Péter Győri,

Chargé d'affaires vid Ungerns ambassad

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

EU