Stortrappens återkomst studeras

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Göteborg. Europas tyngsta fågel försvann från Sverige för 150 år sedan.

Nu ska en ny studie utreda möjligheterna att återinplantera stortrappen.

– Det vore fantastiskt om vi kunde lyckas med ett sånt projekt. Det är närmast en skandal att vi inte initierat det tidigare och det är definitivt värt att pröva, säger Christer Larsson, projektledare vid Nordens Ark i Bohuslän som deltar i forskningsstudien.

Stortrappen, som kan väga uppemot 17 kilo och ha ett vingspann på nära 250 centimeter, räknas som en av de mest utrotningshotade fåglarna i Europa. Inplanteringsprojekt pågår i bland annat Tyskland och England.

Den svenska studien sker i form av ett examensarbete av Karl Fritzson vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå där bland annat uppfödning, utsättning och artens tänkta livsmiljö ska granskas.

– Jag har följt försöken i England som så här långt varit lyckosamma. Nu får studien visa vilka miljömässiga och ekonomiska förutsättningar det finns att lyckas också i Sverige, säger Christer Larsson.

De områden som enligt Christer Larsson skulle vara mest lämpliga är Alvaret på Öland, samt vissa marker på Gotland och i Halland.

– Det skulle vara jättekul om vi skulle få se stortrapparna i Sverige. Deras spel är verkligen intressant. Som jättestora blommor som rör sig, säger Christer Larsson.

TT

Publicerad: