Störst risk få fel behandling på Karolinska

Av: Mikael Stengård

Publicerad:
Uppdaterad:

Sjukhuset har flest anmälningar som rör felaktig läkemedelsbehandling

Patienter på Karolinska Universitetssjukhuset löper störst risk att få fel behandling på grund av läkemedelsfel.

Det visar Aftonbladets granskning av sjukhusens lex Maria-anmälningar.

– Det här är ett stort problem för oss, säger Svante Baehrendtz chefsläkare på Karolinska.

Ungefär hälften av alla lex Maria-anmälningar som Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholms län anmälde till Socialstyrelsen 2008 och 2009 är relaterade till läkemedelsbehandlingar.

Det kan handla om patienter som får för stor dos medicin, felaktig medicin eller medicin som de inte tål.

På Sveriges övriga sjkuhus är cirka 30 procent av anmälningarna kopplade till läkemedelsbehandlingar.

Karolinskas chefsläkare Svante Baehrendtz säger att sjukhuset länge varit medveten om problemet, men att det i dag inte finns någon direkt lösning.

– Det här är ett av de största problemen vi har i dag när det gäller säkerheten för patienterna, säger han.

"Fel system"

Enligt Baehrendtz finns det flera faktorer som bidrar till till det stora antalet felbehandlingar med läkemedel.

– Dels handlar det om den mänskliga faktorn, men också om att våra datasystem inte är tillräckligt intelligenta, säger han.

Datorerna kan exempelvis endast läsa läkemedelsordinationer i volymenheter. Men ibland händer det att sjukvårdspersonalen ordinerar läkemedlen i vikt.

– Problemet är att våra system då inte varnar att dosen är felaktig, säger Baehrendtz.

Ansvaret för att utveckla systemen och därmed öka säkerheten hos patienterna ligger hos Karolinska.

– Jag har inte de tekniska kunskaperna att uttala mig om hur intelligent ett datorsystem kan byggas, men i grunden är det en kostnadsfråga, säger han.

Är det inte värt att prioritera ärendet?

– Det jag kan säga är att vi ser allvarligt på det och jobbar aktivt med att säkra våra rutiner.

Karolinska är ett av Nordens största universitetssjukhus och har cirka 1,4 miljoner patientbesök per år. Det kan göra att andelen felbehandlingar med läkemedel är så högt.

Men Baehrendtz menar att felaktiga läkemedelsbehandlingar inte är specifikt för Karolinska.

– Det här är ett känt problem inom hela sjukvården. Men jag kan inte svara på varför Karolinska sticker ut, jag kan bara spekulera i att vi är mer benägna att anmäla sådana här fall, säger han.

Barn löper störst risk

De patienter som löper störst risk att råka ut för komplikationer i samband med felaktig läkemedelsbehandling är de allra minsta.

Karolinskas barnavdelning – Astrid Lindgrens Barnsjukhus – har sedan 1 april till dagens datum rapporterat 29 stycken lex Maria-anmälningar. 16 av dessa rör felaktig behandling av läkemedel.

Senast förra veckan anmäldes en händelse där en tre månader gammal bebis var på väg att få en tio gånger för hög dos av flytande paracetamol.

Barnets föräldrar upptäckte dock felet och hann stoppa vårdpersonalen i tid.

I april fick en liten flicka vid åtta tillfällen en tio gånger för hög dos av blodtrycksmedlet Propranolol.

Flickan överlevde den felaktiga behandlingen, men dog i sjukdom två månader senare.

I anmälan skriver sjukhuset att den felaktiga medicineringen ”hade kunnat medföra allvarlig skada för barnet”.

Flicka dog

I september förra året dog en tre månader gammal flicka på sjukhuset.

Obduktionen visade att flicka hade skyhöga halter av narkosmedlet tiopental i kroppen och en läkare häktades skäligen misstänkt för dråp, men släpptes efter tre dagar.

Socialstyrelsen kom i utredning fram till att inga fel hade begåtts under behandlingen av flickan.

Brottsmisstankarna mot läkaren kvarstår.

Publicerad: