Dan Glimne: Deal or no deal – finalbordsuppgörelser (del 5)

Läs Dan Glimnes krönika

I det förra avsnittet synade vi den så kallade råa chipcountmetoden (RCM).

Denna gång ska jag ta upp vad som brukar kallas den justerade chipcountmetoden (JCM), och visa vad den ger för utfall.

Med JCM gör du först så att du ”lägger undan” lika mycket av de kvarvarande prispengarna som motsvarar det just nu lägsta möjliga priset, för var och en; därefter fördelas resterande pengar i proportion till markerstaplarnas storlek i förhandlingsögonblicket.

Anta ännu en gång att ni är tre spelare kvar på finalbordet, och att prispengarna är 34 000, 17 500 och 11 000 kronor. Sammanlagt är det alltså 62 500 kronor i prispoolen som ni ska komma överens om att fördela.

Låt oss också anta att ni har respektive 112K, 76K och 49K framför er. Totalt på finalbordet finns alltså 237K i turneringsmarker.

Tillämpar du nu JCM, lägger du först undan 3 x 11 000 kronor = 33 000 kronor. (Ingen av er kan ju få mindre än motsvarande tredjepriset.) Det gör att det finns 62 500 – 33 000 = 29 500 kronor kvar att fördela.

Staplarna ni har representerar respektive 47,2%, 32,1% och 20,7% av sammanlagda mängden marker (i avrundade tal). Fördelar du nu dessa 29 500 kvarvarande kronor proportionellt enligt staplarna, blir det respektive 13 900, 9475 och 6125 kronor. (Det är kutym att den största andelen rundas aningen nedåt, och de mindre andelarna uppåt.) Lägg nu tillbaka de 11 000 var som du nyss lade undan, och utbetalningarna blir respektive 24 900, 20 475 och 17 125 kronor.

Vad hade RCM gett som utfall i denna situation? Jo, respektive 29 500, 20 000 och 13 000 kronor, ännu en gång med lämpliga avrundningar.

JCM snällare mot de fattiga

Den justerade chipcountmetoden är som synes givmildare mot de minsta staplarna. Sitter du just då med en av dessa framför dig, bör du föreslå JCM. Är du i stället den största stapeln vid bordet, är RCM mera fördelaktig för dig – det är viktigt att komma ihåg om det är du som initierar förhandlingarna.

JCM eliminerar ett potentiellt problem som RCM har: att de framräknade prispengarna där för den minsta stapeln ibland kan bli mindre än det just då understa priset, om staplarna är mycket ojämnt fördelade. Däremot kan med JCM i extrema fall prispengarna till den största stapeln, liksom med RCM, fortfarande uppgå till mer än förstapriset! Prova själv att se vad som händer om markerstaplarna ovan i stället är 190K, 25K och 22K.

Det har faktiskt hänt att spelare gått med på en RCM eller en JCM, utan att i förväg ha observerat att den största stapeln gynnas otillbörligt av överenskommelsen. Gör inte själv det misstaget!

Mera i ämnet i kommande avsnitt.

Dan Glimne

ARTIKELN HANDLAR OM

Poker