Katolska kvinnor varnas för att gifta sig med muslimer

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Rom

Vatikanen tog på fredagen det ovanliga steget att i ett officiellt dokument varna för ”blandäktenskap” mellan katolska kvinnor och muslimska män.

Kvinnan ”är den mindre skyddade delen av den muslimska familjen”, heter det i en skrift på temat själavård för migranter.

Det finns bittra erfarenheter, enligt Vatikanen. Därför måste katolska rådgivare förbereda kvinnorna på svårigheterna, om det blir aktuellt med äktenskap med muslimer.

Detta gäller enligt Vatikanen i synnerhet om kvinnan lever med sin make i dennes muslimska hemland, och ett av de avgörande problemen är barnens uppfostran, heter det.

Vatikanen uppmanar också muslimer att respektera mänskliga rättigheter, individens rättigheter och demokrati.

Ej godkända normer

Katolska församlingar tillhålls att tydliggöra för muslimer vad i islams religiösa normer som ”inte kan godkännas”.

Det måste, hävdar Vatikanen, ”hos de muslimska bröderna och systrarna” uppstå ett växande medvetande om att förverkligandet av grundläggande friheter, individens okränkbara rättigheter, kvinnans och mannens lika värde och de demokratiska principerna, med mera, är oundgängligt.

Samtidigt framhålls det i den 80-sidiga ”instruktionen” från Påvliga rådet att invandrare ska mottas med värme och solidaritet. Främlingsfientlighet och rasism måste övervinnas.

Inga icke-kristna i kyrkan

I dokumentet ges kyrkorna också rådet att inte upplåta sin kyrkorum åt icke-kristna, rapporterar Reuters.

Det som fört upp frågan om kyrkorummen på bordet är händelser i Córdoba i Andalusien, där muslimer har uttryckt önskemål om att få be i den stora katedralen som under Spaniens muslimska historia var en moské.

Skriften från Vatikanen bär tydligt vittnesbörd om hur splittrad den katolska kyrkan är i sin syn på islam.

Inte påvens linje

Påven Johannes Paulus har genom sitt personliga agerande verkat i en annan riktning än den som rekommenderas i dokumentet. Han har vunnit applåder i den muslimska världen för sitt entydiga avståndstagande från det USA-ledda kriget i Irak och har gjort flera försoningsinriktade resor. Bland annat har han själv bett i en moské i Damaskus i Syrien.

Å andra sidan har både tjänstemän i Vatikanen och höga företrädare för världens katolska kyrkor uttryckt farhågor för islams utbredning.

TT-DPA

Publicerad: