ÅSIKT

En uråldrig syn på invandrare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att invandrare snabbt behöver integrera sig i samhället, var och är en självklarhet i samhällsdebatten.

Detta har samtidigt hjälpt hundratusentals invandrare att snabbt hitta sin plats i samhället, vilket i sin tur har lett till det mångkulturella Sverige vi lever i dag. Men på något sätt känns det som att integrationspolitiken har stått och stampat. Anledningen är att politiken och den diskussion som har förts i medierna har fokuserats på att det bara är invandrare som behöver integreras.

Som det ser ut i dag är det svensken som inte är intresserad av att integrera sig. Majoriteten av befolkningen i Tensta och Rinkeby var faktiskt svenskar när jag flyttade dit. Så fort invandrare började söka sig till områdena flyttade svenskarna iväg.

Tror ni inte att invandrare vill bo bland svenskar? Det tror jag. Många invandrare har faktiskt en genuin vilja till integration och försöker anpassa sig. Men det är svårt när det inte finns några svenskar att integrera sig med. Det är dags att börja inse att det krävs ansvarstagande från båda parter om detta ska få en lösning på kort och lång sikt.

Dels måste man satsa på ett integrerat boende och dels på en integrerad arbetsmarknad. Man måste till exempel börja bygga fler villor och bostadsrätter i invandrartäta områden för att försöka få dit svenskar. Och tvärtom – man måste bygga billigare hyresrätter i Bromma och Danderyd!

Med en integrerad arbetsmarknad menar jag att lagarna mot diskriminering måste bli hårdare. Att granskningen av myndigheter och företag som endast anställer folk med svensk bakgrund måste skärpas. Detta gynnar inte bara invandrare. Företagen blir också lönsammare när det strömmar in nya idéer. Jag tror verkligen inte att det är ren rasism som utestänger många invandrare från arbetsmarknaden, utan snarare svenskars uråldriga syn på invandrare som städare eller diskare. Många arbetsgivare har visat sig vara väldigt inskränkta och inte tagit till vara invandrarnas kompetens.

Jag hoppas att regeringen nu tar sitt ansvar och börjar lyfta fram denna sida av debatten. Annars kommer integrationspolitiken alltid handla om misslyckanden och dilemman.

Bobby Baksi (journalist)