Biden: Vapenvåldet är för Guds skull en epidemi

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Joe Biden presenterar nya förslag för att stoppa vapenvåld i USA.
Foto: Andrew Harnik/AP/TT
Joe Biden presenterar nya förslag för att stoppa vapenvåld i USA.

NYHETER

Joe Biden presenterade under torsdagen sina första åtgärder mot det omfattande vapenvåldet i landet.

Bland annat vill USA:s president förbjuda att privatpersoner kan använda militärvapen och förvara stora mängder av ammunition hemma.

– Vapenvåldet i det här landet är en epidemi för Guds skull, och den måste stoppas. Det är pinsamt sett ur ett internationellt perspektiv, sade Joe Biden vid ett tal i Vita husets rosenträdgård.

Biden presenterade sex nya förslag som Demokraterna vill få igenom kring vapenhantering.

Han passade dessutom på att tillkännage nomineringen till ny chef för USA:s federala polismyndighet för alkohol, droger och vapen. Myndigheten har inte haft en chef som godkänts av senaten sedan 2015.

Går inte att spåra

Vita huset vill reglera hemmabyggda vapen, i USA ofta kallade "spökvapen", eftersom dessa inte går att spåra. Justitiedepartementet har getts i uppdrag att ta fram och presentera en ny lagskärpning om hemmabyggda vapen inom 30 dagar.

Justitiedepartementet kommer även att ta fram ett lagförslag som skulle innebära att så kallade stabiliserande armstöd, som kan fästas längst bak på ett handeldvapen för att ge skytten ökad precision, kommer att kräva en vapenlicens.

Kongressen beslutar

Utöver detta föreslås en så kallad "rödflaggslag" som skulle ge delstaterna större möjligheter att ta ifrån personer deras vapen om de bedöms vara en säkerhetsrisk.

Därtill vill Biden se stora satsningar på lokala program för att motverka våld.

Det återstår dock att se huruvida de föreslagna skärpningarna och lagarna kommer att godkännas av kongressen.

Generellt brukar republikanska politiker vara mer vapenvänliga, medan flera demokrater har försökt skärpa vapenlagarna. En viktig aktör i sammanhanget är den mäktiga vapenlobbyn National Rifle Association (NRA).

Joe Biden sade i sitt tal att förslagen bara är början och uppmanade kongressen att rösta igenom större skärpningar av vapenlagarna, som bättre bakgrundskontroller vid försäljning av de kraftfulla automatvapen som ofta används vid masskjutningar.

– Att det är så många amerikaner som varje dag dör av vapenvåldet är en skamfläck av vilka vi är och över bilden av vårt land, sade han.

Han förde också fram åsikten att kongressen bör se över lagen om våld mot kvinnor.

Politiskt sprängstoff

Förödande masskjutningar har den senaste tiden drabbat Colorado, Georgia och Kalifornien, men frågan om hårdare vapenlagar är politiskt känslig i USA.

Amerikaners rätt att bära vapen slås fast i det andra tillägget till USA:s författning, som ratificerades 1791. Denna rätt bekräftades i ett beslut av USA:s högsta domstol 2008.

I nuläget uppskattas runt 400 miljoner privatägda skjutvapen vara i omlopp i USA.

År 2020 uppgav 37 procent av amerikanerna att det fanns ett skjutvapen i deras hem, enligt opinionsinstitutet Gallup.

Publicerad: