Lägst antal döda i Sverige på 37 år

Publicerad:
Uppdaterad:

Befolkning. Under förra året dog bara 88 976 personer i Sverige. "Bara" därför att det inte har dött så få personer sedan 1977.

Orsakerna till att så få personer dog förra året är flera - och enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är det inte oväntat.

– Vi vet att det var väldigt få födda under en period på 1920- och 30-talen. Av dem som dör är de flesta uppe i åldrarna kring 80 år och plus, så det är den gruppen som nu når åldern där man dör, säger Linus Johansson, utredare på SCB:s enhet för befolkningsstatistik.

Trots att vi lever allt längre kommer den statistiska kurvan för antal döda snart att börja peka uppåt igen - av den omvända anledningen till att så få dog förra året.

– Fyrtiotalisterna, som snart börjar nå den här åldern, är väldigt många, säger Linus Johansson.

Förra året blev vi 102 491 fler i Sverige. Det är den största befolkningsökningen som har uppmätts. Och för några veckor sedan uppmärksammades det att männen för första gången sedan statistiken började föras 1749 är fler än kvinnorna.

– Det är intressant, för det är ett resultat av att livslängden för män och kvinnor närmar sig varandra. Medellivslängden ökar för både män och kvinnor, men för männen ökar den snabbare.

TT

Publicerad: