Vi stödjer rätten till samvetsfrihet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

91 pastorer med fler: Vördnad för livet bör vara rättesnöret inom vården

Dagens 91 debattörer sluter upp kring rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal.
Dagens 91 debattörer sluter upp kring rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal.

DEBATT. Ett centralt inslag i den kristna tron är respekten för människovärdet. Den kristna övertygelsen om att alla människor är skapade till Guds avbild, leder till en respekt för livet. Kampen för människovärdet blir som allra tydligast när det gäller att värna om de allra minsta, de allra mest utsatta, de mest hotade och sårbara.

Vi skakas över berättelser om människor som flyr sina liv och som drunknar på grund av att båtar förliser i Medelhavet, om människor som kvävs till döds i trånga lastutrymmen i båtar eller lastbilar.

Historiskt har kristna alltid engagerat sig för människor i nöd. Vi vill göra allt vi kan för att hjälpa, skydda och tala för dem som inte kan föra sin egen talan, för flyktingar och människor som är offer för krig, trafficking eller på andra sätt förtryckta och utnyttjade, för barn, sjuka, gamla och döende.

För den kristna kyrkan har det i 2000 år varit självklart att värna om rätten till liv. Vi vill kämpa för respekten för livet från befruktningen till den naturliga döden. Vi vill arbeta för en livets kultur i hela samhället.

För en tid sedan uppmärksammades en barnmorskas vädjan till Socialstyrelsen, där hon skriver att hon fasar inför att tvingas utföra sena aborter, där fostren lever och kämpar för sina liv. I sitt brev till Socialstyrelsen skriver hon: ”Eftersom det inte finns några regler och bestämmelser om vad man ska ta sig till med ett foster som kämpar för livet, så lämnar man ju fostret att självdö i en rondskål eller ett bäcken. (…) Jag hade bestämt mig för att aldrig, aldrig mer befatta mig med denna syssla. Tvingas jag nu sluta som barnmorska? Hur ska jag agera? Och om jag tvingas fortsätta och ge mig in i detta igen, vad skall jag göra med fostret när det lever?”

I Sverige i dag tvingas barnmorskor att välja mellan att medverka vid abortingrepp som avslutar små människoliv, eller att sluta sitt jobb. Samtidigt har politiker och opinionsbildare aviserat en önskan om att utreda möjligheten att införa aktiv dödshjälp. Om dödshjälp legaliseras i Sverige – skall vårdpersonal då också tvingas att utsläcka människoliv genom eutanasi eller assisterat självmord?

Vi anser att vårdpersonal skall ha rätt till samvetsfrihet, det vill säga rätt att inte behöva medverka vid att utsläcka liv, varken i dess början eller slutskede. Vördnad för livet bör vara det främsta rättesnöret inom vården.

Enligt Europakonventionens artikel 9 har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Enligt resolution 1763 från Europa­rådets parlamentariska församling skall ingen person tvingas, hållas ansvarig för, eller på något sätt diskrimineras för, att på grund av samvetsbetänkligheter inte vilja utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Majoriteten av länderna i Europa erkänner sam­vets­frihet för vårdpersonal.

Rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal är en ytterst viktig etisk fråga, som vi anser att den kristna kyrkan behöver starkt försvara i Sverige. Därför sluter vi upp kring detta upprop för rätten till samvetsfrihet.

Stefan Swärd, pastor Stockholm Evangeliska Frikyrkan/Equmeniakyrkan (textförfattare)

Lotta Aginger, pastor Elimkyrkan Skärholmen, Evangeliska Frikyrkan

Simon Ahlstrand, förlagschef, Livets ord, Uppsala

Anders Arborelius, biskop, Katolska kyrkan

Ingmar Aronson, pastor, Malmö, pingströrelsen

Thomas Arvidsson, pastor, Sandviken, pingströrelsen

Patricia Ask, pastor, Elimkyrkan Västerort, Evangeliska Frikyrkan

Bitte Assarmo, chefredaktör, Katolskt Magasin

D. Benjamin Atas, ärkebiskop för Syrisk ortodoxa kyrkans ställföreträdarskap i Sverige

Marcus Birro, författare

Anna Sophia Bonde, präst, Svenska kyrkan

Lars Borgström, präst, Lutherska församlingen Stockholm

Rune Borgsö, predikant, Livets ord, Uppsala

Kim Brynte, pastor, Evangeliska Frikyrkan, Malmö

Hans-Erik Bylund, pastor, Botkyrka, pingströrelsen

Maud Cajdert, sjukhuspastor Gävle

Per Cedergårdh, pastor, Göteborg, trosrörelsen

Caesarius Cavallin, präst, Svenska kyrkan, docent

Göran Cider, missionär, Svenska Alliansmissionen

Ros-Marie Claesson, pastor, Gnosjö, Evangeliska Frikyrkan

Tommy Dahlman, pastor, pingströrelsen, chefredaktör

Helena D’Arcy, ordförande Respekt, Katolska kyrkan

Thomas Ekman, predikant, Uppsala, trosrörelsen

Per-Åke Eliasson, pastor, Örebro, trosrörelsen

Håkan Eriksson, pastor, Linköping, trosrörelsen

Ulrika Erlandsson, ordförande, Katolska pedagogiska nämnden

Per-Olof och Nancy Eurell, predikant, Livets Ord, Uppsala

Peter Fagerhov, pastor, Gnarp, trosrörelsen

Tormod och Marie Flatebö, pastor, Sundsvall, trosrörelsen

Torbjörn Freij, pensionerad pastor, Stockholm Vineyard

Emil Gillsberg, pastor, Mora, pingströrelsen

Håkan Gniste, pastor, Uddevalla, trosrörelsen

Björn Gusmark, kyrkoherde, Romelanda pastorat, Svenska kyrkan

Eleonore Gustafsson, pastor, Linköping, Evangeliska frikyrkan

Stefan Gustavsson, EFS, generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Rodhe Haslinger, pastor, Borås, trosrörelsen

Bengt Holmberg, präst, Svenska kyrkan, professor emeritus

Sven-Gunnar Hultman, pastor, Gävle, pingströrelsen

Tomas Höglund, pastor, Borlänge, pingströrelsen

Anders Jansson, pastor, Näsviken/ Bjuråker, pingströrelsen

Leif Johansson, pastor, Uppsala, trosrörelsen

Peter Larsson, pastor, Båstad, Svenska Alliansmissionen

Nils Lidskog, präst, Klara kyrka, Stockholm

Johnny Lithell, pastor, Equmeniakyrkan, Göteborg

Calle och Ingrid Lilja, predikant, Livets ord, Uppsala

Krister Lilja, pastor, Båstad, Svenska Alliansmissionen

Carl Lindahl, häktespastor, Evangeliska Frikyrkan Örnsköldsvik

Marie Lindgren, pastor, Edsbyn, pingströrelsen

Tomas Lundqvist, pastor, Bankeryd, Svenska Alliansmissionen

Joakim och Maria Lundqvist, pastor, Livets ord, Uppsala

Elisabet och Roland Långström, EFS Bergsviken och Oasrörelsen

Simon Manfredsson, pastorsstuderande, Svenska Alliansmissionen

Jonas Melin, pastor Jönköping, Svenska Alliansmissionen

Staffan Moberg, predikant, Uppsala, trosrörelsen

Ylva Newton, pastor, Bottnaryd/Ryd Svenska Alliansmissionen

Daniel Norburg, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan

Monica Nordén, pastor, Västerås, Evangeliska Frikyrkan

Mattias Nordström, pastor, Uppsala, trosrörelsen

Paul och Therese Orlenius, pastor, Stockholm, pingströrelsen

Roland Oscarsson, pastor, Skillingaryd, Svenska Alliansmissionen

Josef Pansell, pastor, Norrtälje, pingströrelsen

Sören Perder, pastor, Örebro, pingströrelsen

Ulla-Mi och Jan Rosman, pastor, Norrköping, trosrörelsen

Svante Rumar, predikant, Uppsala, trosrörelsen

Ove och Marianne Sandberg, predikant, trosrörelsen

Maria Sjögren, pastor One Heart Church, Stockholm

Ole Daniel Steen, pastor, Flen, trosrörelsen

Johannes Sundin, pastor, Uppsala, trosrörelsen

Eleinor och Peo Svensson, pastor, Sävsjö, trosrörelsen

Yvonne och Peder Teglund, pastor, Borås, trosrörelsen

Kiell Tofters, pastor, Heby, Evangeliska Frikyrkan

Lennart Thorsson, pastor, Svenska Alliansmissionen, Oskarshamn

Anna-Lena Thoursie, pastor, Jönköping, Evangeliska Frikyrkan

Hans Weichbrodt, präst, Svenska kyrkan, inspiratör Oasrörelsen

Christian Wendesten, pastor, Göteborg, trosrörelsen

Ingalill och Sven Wiborn, pastor, Vallentuna, trosrörelsen

Susanne och Urban Vikström, pastor, Jönköping, trosrörelsen

Maritha Vilhelmsson, pastor, Evangeliska Frikyrkan, Göteborg

Hans Wolfbrandt, kyrkoherde, Lysekils församling, Svenska kyrkan

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN