SKR:s krav: Staten ska rädda flygplatser

Av: TT

Publicerad:

Tomma flygstolar och inställda avgångar – flygbranschen i Sverige kämpar i motvind under den rådande coronakrisen. Nu kräver Sveriges kommuner och regioner utökat stöd till icke statliga flygplatser som drabbas hårt ekonomiskt.

Avstå från onödiga resor och stanna hemma om du känner dig sjuk. Så lyder råden från Folkhälsomyndigheten under covid-19, vilket av förklarliga skäl har lett till ett minskat resande i Sverige.

Det märks inte minst på landets flygplatser.

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) har pandemin bidragit till driftsunderskott på de regionala flygplatserna – som ägs av kommuner ibland även av regioner – på cirka 275 miljoner kronor. Även privatägda flygplatser drabbas hårt med ekonomiska underskott, uppger SKR.

Nu begär SKR att staten går in med ett riktat ekonomiskt stöd till alla icke statliga flygplatser.

Bara blåste bort

– Det är ju egentligen ganska dramatiskt – du har en flygtrafik och plötsligt är den i princip helt borta. Det drabbar också kommuner som även de gör jätteinsatser för att klara sitt vanliga kärnuppdrag med äldreomsorg och annat. Någon måste betala om flygplatserna ska finnas, säger Gunilla Glasare, avdelningschef för tillväxt- och samhällsbyggnadsfrågor på SKR.

I en hemställan till regeringen lyfter SKR tre områden där man vill att staten ska axla ett större ansvar. Förutom riktat ekonomiskt stöd vill SKR även att regeringen beslutar om följande: trafikflyg och upphandlad flygtrafik på fler regionala flygplatser samt beredskapsersättning till fler regionala flygplatser.

Bättre beredskap

– Att vara en beredskapsflygplats innebär att man exempelvis kan ta emot ambulansflyg dygnet runt, alla dagar i veckan. Det är angeläget för Sverige att det fungerar, säger Gunilla Glasare.

Hon uppger att det i dag finns elva beredskapsflygplatser i Sverige.

TT: Varför behövs det fler?

– Under brandsommaren var det jätteviktigt att planen som släckte bränderna kunde landa. Det kan vara olika typer av kriser, just nu är det i första hand ambulansflyg, men det kan hända andra saker som gör att man vill kunna nå landet dygnet runt.

Regioner i riskzon

"Utan ekonomiskt stöd från staten är risken stor att flera regioner inom kort kan stå utan fungerande flygplatser", skriver SKR men kan inte peka ut vilka regioner som riskerar detta.

I början av april beslutade regeringen att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer från Norrbotten, Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Gotland. SKR ser positivt på detta, men anser att det inte räcker för att rädda de regionala flygplatserna.

TT har varit i kontakt med infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) pressekreterare som hälsar att hemställan nyligen kom in till regeringen, och att ministern vill avvakta med att kommentera den.

Publicerad: