Elsparkcykelförare överskattar sin förmåga

Av: TT

Publicerad:
Många överskattar sig egen körförmåga. Arkivbild.
Foto: Magnus Andersson/TT
Många överskattar sig egen körförmåga. Arkivbild.

Över en tredjedel som skadas när de åker elsparkcykel slår i ansiktet eller huvudet. Ofta är orsaken att personen kör in i en trottoarkant eller att bromsarna är dåliga.

Försäkringsbolaget Folksam har sammanställt statistik över de skador som hittills har rapporterats in under året till bolaget. Den visar att merparten av alla olyckor är singelolyckor och att handhavandefel ligger bakom 13 procent av fallen.

"Vi ser att en stor del av olyckorna beror på att den som kör överskattar sin förmåga. Många olyckor sker exempelvis när föraren försöker köra upp på en trottoar och välter när de kör in i en trottoarkant", säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare på Folksam i ett pressmeddelande.

Folksams statistik visar att nära en tiondel av olyckorna beror på fel på elsparkcykeln. Ofta är det bromsarna som inte fungerar, därför uppmanar Helena Stigson att man kontrollerar cykeln ordentligt innan man far i väg på den. I 18 procent av olyckorna är någon annan än föraren inblandad, oftast en fotgängare.

Bara 13 procent använde hjälm vid olyckstillfället, vilket avspeglar sig i skadestatistiken, huvudskador och ansiktsskador står för över en tredjedel av personskadorna.

Antalet elsparkcyklar har under året vuxit explosionsartat, vilket gör att antalet olyckor också ökar. Förra året registrerades 21 olyckor i den officiella statistiken från Transportstyrelsen. I slutet av augusti i år hade 241 olyckor rapporterats. Enligt Folksam så är elsparkcykelförarna överrepresenterade i olycksstatistiken.

Publicerad: