Lungskador bland långtidssjuka i covid-19

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Det är oklart hur vanligt det är med långvariga symtom efter covid-19. Arkivbild.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Det är oklart hur vanligt det är med långvariga symtom efter covid-19. Arkivbild.

NYHETER

Långtidssjuka med covid-19 vittnar om diffusa och långdragna symptom som varar i månader. En ny rapport ger stöd för att långvariga symptom och skador, bland annat på lungorna, förekommer – men kan inte svara på hur vanligt det är.

Patienter som drabbats av långvariga symptom efter covid-19 ser ut att vara en växande grupp. Det handlar ofta om personer som inte varit så sjuka att de behövt sjukhusvård, men däremot har besvär som kvarstår i månader.

På regeringens uppdrag har Statens beredning för social och medicinsk utvärdering (SBU) granskat det vetenskapliga stödet för vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symptom efter bekräftad covid-19.

Forskningen är dock än så länge i sin linda. Av över 8 000 granskade artiklar fann SBU bara 26 relevanta studier om långvariga symptom som fanns kvar efter mer än sex veckor sedan insjuknandet.

– De upplevda symptom som rapporterats har varit sådant som de flesta känner igen – trötthet, andfåddhet, försämrat luktsinne, bröstsmärtor, försämrad livskvalitet, ångest, depression med mera, säger Elizabeth Åhsberg, projektledare vid SBU.

Var tredje ung man

Resultat från medicinska undersökningar på patienter visade också att kroppsliga funktioner påverkats.

– Då handlar det framför allt om försämrad lungfunktion och en del lungskador, men också påverkan på hjärta och kärl. I någon studie även förändringar i hjärnan, säger Elizabeth Åhsberg.

Den högsta siffran rörde kvarstående hjärtbesvär i en blandad grupp patienter varav en del hade tidigare sjukdomar. Den lägsta gällde nedsatt lukt- och smaksinne.

I en studie av tidigare friska värnpliktiga uppvisade var tredje ung man någon lungpåverkan sex veckor efter genomgången infektion.

– Det är en intressant studie. På gruppnivå var deras lungor påverkade av covid-19, säger Elizabeth Åhsberg.

Förmodligen är det så att även barn och unga kan drabbas av sena komplikationer efter covid-19, enligt Socialstyrelsen.

Andningsövningar hjälpte

Det är samtidigt oklart hur vanligt det är med långvariga symptom efter covid-19. I studierna varierar det mellan 4 och 78 procent, beroende på vad man tittat på för patientgrupp, symptom och hur undersökningen gjorts.

– Det betyder att det finns vissa symptom som i vissa grupper är vanligare än andra. Och det betyder också att alla som drabbas av covid-19 inte drabbas av långvariga symptom, säger Elizabeth Åhsberg.

Om behandling och rehabilitering identifierades en enda relevant studie. Den rörde rehabilitering av äldre patienter som utfört andningsövningar under sex veckors tid, med positiva resultat.

Drabbade riskerar alltså att få vänta på adekvat hjälp.

– Covid-19 är en relativt ny sjukdom och det tar tid med forskning, säger Elizabeth Åhsberg.

Enligt Socialstyrelsen är detta en utmaning i sjukvården.

– Men det är viktigt att veta att det finns olika typer av specialistmottagningar runt om i landet som har träffat många patienter med långdragna besvär och som man kan höra av sig till, säger Thomas Lindén, enhetschef på Socialstyrelsen.

Andra sjukdomar?

Hur vanligt det är att det ligger någon annan sjukdom bakom de långvariga symptomen är inget SBU studerat. I rapporten ingår enbart patienter med bekräftad covid-19.

Elizabeth Åhsberg konstaterar att många av de upplevda symptomen är allmänna och kan uppstå även vid andra infektionssjukdomar eller andra tillstånd.

– Om man har symptom men inte har fått covid-19 diagnosticerad kan det tyda på att man antingen inte har lyckats diagnosticera infektionssjukdomen, eller att det är något annat. Man ska vara uppmärksam på att det inte behöver vara covid-19 bara för att man har dessa symptom.

PODD Med vaccinsamordnaren Richard Bergström

Aftonbladet Daily om vaccinet.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad: