Barn dog efter att plastslang hamnat fel

Av: Adelina Storkaas

Publicerad:

NYHETER

Ett för tidigt fött barn med svåra mag-tarmproblem avled på Akademiska sjukhuset i Uppsala tidigare i år. Det efter att en plastslang som försett den med näring rubbats och skadat vävnad i underhuden.

Det framgår i en lex Maria-anmälan som nyhetsbyrån Siren först tagit fram. 

– Patienten var svårt sjuk och avled till följd av mag-tarmproblematiken. Det är dock oklart i vilken grad händelsen med infartskanylen bidrog till dödsfallet, säger chefsläkare Johan Lugnegård, i ett pressmeddelande. 

Tidigare i år dog även två andra för tidigt födda barn under intensivvård efter att deras katetrar placerats fel på sjukhuset, vilket också anmälts enligt lex Maria enligt nyhetsbyrån.

Publicerad:

LÄS VIDARE