Regeringen satsar miljonbelopp på unga transpersoner

avFrida Söderlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Mer än varannan ung transperson har övervägt att ta sitt liv.

Nu satsar regeringen 1,6 miljoner på att förebygga den psykiska ohälsan hos transpersoner.

– Att unga människor mår så dåligt måste vi ta på största allvar i ett tidigt skede, säger Annika Strandhäll, socialminister.

Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Siffrorna som visar på den psykiska ohälsan bland unga transpersoner beskrivs av regeringen som ett allvarligt och uppenbart bevis på att en förändring måste ske.

Nu ger regeringen ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten som går ut på att förebygga den psykiska ohälsan hos transpersoner.

Myndigheten får 1,6 miljoner kronor att fördela på arbetet som bland annat ska utföras med hjälp av ideella organisationer.

– Vi ser att fler än hälften av alla unga transpersoner har övervägt att ta sitt liv. Då måste vi agera också utöver de förstärkningar vi gör i allmänhet på ungas psykiska hälsa och elevhälsa. Ideella organisationer har egen kunskap, erfarenhet och nätverk som vi måste ta hjälp av för att nå ut, säger Annika Strandhäll, socialminister.

”Är en stor satsning”

Efter Aftonbladets artikelserie ”Mitt ID”, som lyfte levnadsvillkoren för unga transpersoner i Sverige och publicerades i mars, lämnade regeringen in ett lagförslag för att skilja på medicinsk och juridisk könskorrigering. Det nya uppdraget som fokuserar på den psykiska ohälsan ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2019.

Hur långt tror ni att den insats som ni gör nu kommer att räcka i det hälsoläge som transpersoner är i idag?

– Det är en stor satsning för att ge ideella krafter chansen att nå bredare. Jag tror att vi genom satsningen inte minst kan nå personer som idag inte fångas upp i de ideella organisationernas stödinsatser i storstäderna, säger Annika Strandhäll.

Finns det några konkreta förslag på vad som ska göras med hjälp av de här organisationerna?

– Jag tror att närvaron och hjälpen också till de som inte bor i storstäderna är viktig, min förhoppning är att unga personer i hela landet enklare ska kunna komma i kontakt med ideella organisationer för att byta erfarenheter och få stöd.

”Behöver själva ta initiativ”

Tidigare RFSL-ordföranden Ulrika Westerlund har under det senaste året jobbat med en utredning kring transpersoners levnadsstandard, något som ska presenteras med konkreta förslag för Annika Strandhäll och kultur – och demokratiministern Alice Bah Kuhnke under hösten.

– Regeringen beslutade också för någon vecka sedan att skjuta till extra pengar som kommuner och landsting kan söka för deras riktade arbete med kunskap om hbtq-personers situation. Kunskapen ute i kommuner och landsting behöver höjas och där behöver de även själva ta initiativ, säger Annika Strandhäll.

Publicerad: