Sjuka ska inte behöva smittspåra sig själva

Debattören: Region Uppsala strider mot internationella rekommendationer i hanteringen av coronapandemin

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I smittskyddslagen är ansvaret kristallklart. Varje region ska ansvara för att smittskyddandeåtgärder vidtas. Att lägga över ansvaret på patienterna själva är oacceptabelt, skriver debattören.
Foto: TT
I smittskyddslagen är ansvaret kristallklart. Varje region ska ansvara för att smittskyddandeåtgärder vidtas. Att lägga över ansvaret på patienterna själva är oacceptabelt, skriver debattören.

Det är oacceptabelt att Region Uppsala övervältrar ansvar för smittspårning med anledning av covid-19 på den enskilda patienten vilket framkommit av en kartläggning som SVT Nyheter gjort och som Ekot rapporterat om.

Enligt smittskyddslagen är ansvaret kristallklart. Varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område.

Det innebär att det är varje region som i praktiken ska säkerställa provtagning, analys och smittspårning.

Tidigare har dessutom politiska företrädare i Region Uppsala kritiserat regeringen för att provtagningen inte tagit fart när det hela tiden ståt klart att det är regionernas ansvar. Det är i regionerna som läkarna, sjuksköterskorna, labben, patienterna och organisationen finns och där det praktiska genomförandet av smittskydd ligger.

Nu kommer nästa anmärkningsvärda uppgifter fram nämligen att flera regioner, däribland Region Uppsala, uppmanar smittade patienter att själv ta ansvar för smittspårning. Detta trots miljardsatsning från regeringen för att stödja regionerna i arbetet.

Visst är det en utmaning att både strategiskt och operativt säkerställa en fungerande testning och smittspårning av covid-19 men det ska under inga omständigheter landa i att regionerna övervältrar ansvar på smittade patienter. Det är fullständigt oacceptabelt.

För det första borde smittskyddsenheten stärkas med mer resurser och fler medarbetare för att avlasta i arbetet med att smittspåra covid-19.

För det andra anges covid-19 som både allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och då ställs särskilda krav på smittspårning. Detta måste göras på ett professionellt sätt och rätt informationen måste ges om hur man går vidare till de individer som omfattas av smittspårning. Det Region Uppsala gör strider mot Världshälsoorganisationens WHO rekommendationer om smittspårning.

För det tredje finns det etiska aspekter som måste beaktas och förståelse för att väldigt många patienter tycker det är fruktansvärt svårt att meddela anhöriga och bekanta att de kan ha smittat dem.

För det fjärde är det ovärdigt och omöjligt för den stora gruppen av multisjuka äldre som drabbas att själv göra smittspårning.

För det femte är det orimligt att övervältra ansvar för smittspårning på patienten när vi vet att socioekonomiskt svaga grupper i samhället och personer med svårigheter i svenska språket drabbats särskilt hårt av covid-19. Vid smittspårning ska dessutom information ges om hur varje individ går vidare, vilket kan vara mycket svårt för en enskild patient att förklara för en annan.

Regionerna måste ta sitt ansvar. Det kan ske på många sätt till exempel genom förenklade digitala lösningar vid smittspårning, genom samarbeten och personalförstärkningar, genom begäran om stöd från försvarsmakten, genom att involvera andra enheter och personalgruppen i regionen och bland privata vårdgivare.

Det Moderat ledda styret i Region Uppsala har tidigare beslutat om att fullt ut kompensera länets privata vårdgivare för uteblivna intäkter under krisen. För oss socialdemokrater är det då självklart att de också ska bidra med sin personal och andra resurser för att säkra smittspårning. Vi måste möta coronakrisens utmaningar med samhällets alla resurser något annat är orimligt.

Möjligheterna är många men det absolut sämsta och mest oförsvarbara en region kan göra är att lämna patienten i sticket eller skylla på regeringen.


Vivianne Macdisi , regionråd i Region Uppsala och representant i Sjukvårdsdelegationen i Sveriges kommuner och regioner SKR (S).


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE