Att sälja ut Telia hot mot rikets säkerhet

Debattörerna: Släpp privatiseringsivern, moderater – och lyssna på Försvarets varningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: LOTTE FERNVALL, TT
Moderaterna i riksdagen har föreslagit att staten ska sälja sina aktieandelar i Telia. En sådan försäljning skulle vara en farlig väg att gå, skriver Niklas Karlsson och Helene Hellmark Knutsson.

DEBATT. Moderaterna vill att staten ska sälja sina ägarandelar av Telia. Vi socialdemokrater motsätter oss en sådan utförsäljning å det starkaste.

Precis som Försvarsmakten varnat för kan en sådan försäljning få allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet.

Moderaterna i riksdagen har föreslagit att staten ska sälja sina aktieandelar i Telia. En sådan försäljning skulle vara en farlig väg att gå, då det riskerar att exponera väsentliga totalförsvarsintressen.

Vi menar att det vore oansvarigt att på det sättet sätta privatiseringsideologi framför skydd av samhällskritiska funktioner.

Telia levererar ett särskilt intranät som möjliggör säker och krypterad kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa, bland annat Polismyndigheten och Riksbanken. Det har en egen infrastruktur, som är skild från öppna internet. Den påverkas därför inte av vanliga störningar och överbelastningsattacker.

Även försvaret har ett avtal med Telia om leverans av tjänster, vars innehåll av naturliga skäl är sekretessbelagt.

Riksdagens försvarsutskott konstaterade i förra veckan att det i dag saknas verktyg för att förebygga och förhindra att väsentliga totalförsvarsintressen exponeras för risker när viktigare infrastruktur säljs ut.

Vilket är precis vad som skulle ske om staten minskade sitt ägande i Telia.

Att stycka upp Telia och sälja av de kommersiella delarna men behålla den samhällskritiska infrastrukturen är inte heller ett gångbart alternativ.

De olika system som Telia förfogar över är starkt integrerade och det vore ogörligt att verkställa en sådan uppdelning av bolagets verksamhet utan säkerhetspolitiska risker.

I ett yttrande tidigare i år motsatte sig Försvarsmakten en utförsäljning av Telia. De menade att det skulle kunna få ”allvarliga konsekvenser för verksamheter som är betydande för Sveriges säkerhet”.

Inte bara vi socialdemokrater, regeringen och Försvarsmakten motsätter oss en försäljning. Redan 2007 sade den då borgerliga regeringen nej till en utförsäljning, med hänvisning just riskerna för Sveriges säkerhet och samhällsviktiga funktioner.

Trots att Moderaterna är väl införstådda med dessa risker vill de ändå gå vidare med planerna på att sälja Telia. Det är uppenbart att ideologisk privatiseringsiver är viktigare än rikets säkerhet för Ulf Kristerssons moderater.

I dag, onsdag, debatteras frågan i riksdagens kammare. Vi socialdemokrater menar att det vore oansvarigt att gå vidare med en utförsäljning av Telia.

Oavsett vem köparen blir i det första ledet finns inga sätt att säkerställa att aktierna inte i sin tur säljs vidare till intressen kopplade till främmande makt.


Niklas Karlsson, vice ordförande för riksdagens försvarsutskott (S)
Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande för riksdagens näringsutskott (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM