Ska kyrkan återigen få en gräddfil, SVT?

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Ni ska vara neutrala – då kan ni inte bara visa gudstjänsten när riksmötet öppnas

Kommer SVT fortsätta privilegiera den kyrkliga ceremonin eller kommer de även att bevaka den sekulära högtidsstunden? undrar debattören.
Kommer SVT fortsätta privilegiera den kyrkliga ceremonin eller kommer de även att bevaka den sekulära högtidsstunden? undrar debattören.

DEBATT. Den 13 september inleds det nya riksdagsåret. Traditionsenligt högtidlighålls riksmötets öppnande med en ceremoni i riksdagen, efter en gudstjänst i Storkyrkan kl 12.30.

I år har dock en historisk förändring av traditionen skett. Riksdagen visar att den är livsåskådningsneutral på riktigt; kuvertet med inbjudan till ceremonin vid riksmötets öppnande, som skickas ut av riksdagsförvaltningen, innehåller för första gången två likvärdiga inbjudningar: en till gudstjänsten i Storkyrkan och en till en sekulär högtidsstund på Konstakademin som arrangeras av förbundet Humanisterna samtidigt med gudstjänsten.

Samtliga inbjudna till riksdagsmötets öppnande får alltså välja mellan ett religiöst och ett sekulärt alternativ (givetvis kan gästerna också välja bort båda) innan gästerna avtågar mot ceremonin i riksdagshuset.

Det sekulära alternativet likabehandlas med gudstjänsten av riksdagsförvaltningen. Det här är en mycket viktig symbolisk händelse och förstärker intrycket att den svenska staten ska uppfattas som sekulär och livsåskådningsneutral.

År 2000 separerade Svenska kyrkan och staten. Detta var ett viktigt steg för religionsfriheten och avgörande för Sverige som sekulär stat. Ändå finns det kvar flera exempel på att Svenska kyrkan positivt särbehandlas. I några fall handlar det om lagar och förordningar som gynnar kyrkans verksamhet, i andra fall ger staten, myndigheter och kommuner Svenska kyrkan en gräddfil – ”så här har vi alltid gjort”.

Ett exempel på det senare är att Riksdagsförvaltningen tidigare behandlat gudstjänsten som anordnas i Storkyrkan i samband med Riksmötets öppnande som en officiell del av programmet denna demokratins högtidsdag.

De senaste åren har man gjort små förändringar, kyrkan har formulerat sin egen inbjudan, men den har bifogats riksdagens inbjudningsbrev som enda alternativ. Förbundet Humanisternas sekulära ceremoni har genomförts sedan 2012, men aldrig erkänts eller inkluderas i riksdagens officiella inbjudan.

Men i år, sexton år efter att kyrka och stat separerade, har riksdagen fullt ut anammat att kyrkan och staten är skilda åt. Nu skickar alltså riksdagen ut inbjudan till den sekulära ceremonin sida vid sida med inbjudan till gudstjänsten.

Den sekulära högtidsstunden kommer i år att genomföras i Konstakademin, med temat religions‧frihet och mänskliga rättigheter. Talare är Amnestys svenska generalsekreterare och en muslimsk asylsökande från Bangladesh som berättar om hur det är att växa upp i ett land utan reell religions‧frihet. Det blir också musik av The Real Group, även den på temat mänskliga rättigheter.

Statsråd som Morgan Johansson och Anders Ygeman har meddelat att de väljer den sekulära högtidsstunden, liksom andra representanter för civilsamhället, myndigheter, Högsta Domstolen, näringsliv, universitet och Kultursverige.

Riksdagen har alltså slutat särbehandla den kyrkliga verksamheten. Nu är frågan: är Sveriges Television beredd att ta samma steg? SVT har av tradition bevakat gudstjänsten i Storkyrkan i samband med att Riksmötets öppnas. I SVT:s uppdrag ligger att vara allsidig, opartisk och livsåskådningsneutral. Kristendomen ska inte ges en särställning i förhållande till exempel sekulär humanism eller någon annan livsåskådning.

Så hur blir det i år, kommer SVT fortsätta privilegiera den kyrkliga ceremonin eller kommer de även att bevaka den sekulära högtidsstunden?

Christer Sturmark, förbundsordförande Humanisterna

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: