”När en människa dör händer nåt i rummet”

Peter Strang är läkare och professor i palliativ medicin. Han har ägnat 30 år åt att studera människor i livets slutskede och vad som skiljer dem åt från de som ska leva vidare.
– En vanlig syn är att en död mamma eller mormor sitter vid fönstret, och att det känns bra.

Syner på dödsbädden.

Om religiösa döende kontra ateister.

”Har varit med om att patienter har legat i sängen med ett jätteleende på läpparna”.