Studie om gen-mat får kritik

Publicerad:
Uppdaterad:

UTRIKES

Paris. Två expertpaneler förkastade på måndagen den franska studie som i förra månaden visade på ett tydligt samband mellan genmodifierad majs och cancer hos råttor.

Det var i september som forskare vid universitetet i Caen publicerade en långtidsuppföljning som visade att råttor som fick företaget Monsantos NK603 majs och/eller doser av ogräsmedlet Roundup utvecklade tumörer. Monsantos NK603 majs är genetiskt modifierad för att stå emot företagets ogräsmedel Roundup.

Artikeln utlöste kraftiga reaktioner i Europa, men enligt expertpanelerna finns det inget som talar för att den aktuella grödan orsakar cancer. Nu får artikelns huvudförfattare, Gilles-Eric Seralini, kritik för att ha manipulerat medierna i ett försök att blåsa upp intresset för sin egen forskning.

TT-AFP

Publicerad: