Utrikes

EU lättar för Lukasjenko

Vitryssland. Sanktionstiden är snart ett minne blott för Vitrysslands diktator Aleksandr Lukasjenko när EU nu väntas häva sina sanktioner.

– En totalt oproportionell belöning, tycker Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

"Om inget uppseendeväckande sker" - som det uttrycks av EU-diplomater - så kommer nästa vecka beslut att tas om att tillfälligt i fyra månader häva merparten av de sanktioner som i olika omgångar införts med anledning av president Lukasjenkos hårdföra behandling av oppositionen.

Kvar väntas bara bli sanktionerna mot personer som direkt kopplas till grövre övergrepp, som exempelvis de försvinnanden som drabbade oppositionella i slutet av 1990-talet.

"Oerhört svek"

Hävandet motiveras framför allt med att de oppositionella som greps efter presidentvalet 2010 nu har släppts.

Människorättsgrupper och oppositionella i Vitryssland är dock föga imponerade.

– Det är ett oerhört svek mot demokratirörelsen, tycker Martin Uggla, ordförande för Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

– Det här är en metod som Lukasjenko har använt flera gånger tidigare. Han släpper politiska fångar när det passar honom, men han har kvar hela det repressiva systemet intakt, säger Uggla.

Samsyn i EU

Utrikesminister Margot Wallström (S) konstaterar i ett skriftligt svar till en fråga från riksdagsman Christian Holm Barenfeld (M) att "det råder samsyn bland EU:s medlemsstater om att göra lättnader i sanktionerna". I svaret betonas samtidigt att regeringen är "beredd att vidta åtgärder" om människorättsläget försämras och att man förväntar sig "fortsatta demokratiska steg".

Att det sistnämnda skulle ske betvivlas emellertid från Östgruppen.

– Det är fåfänga förhoppningar. . . En riktig demokratisering skulle hota Lukasjenkos maktposition och det har han aldrig visat sig beredd att ta några steg mot, säger Martin Uggla.

Bryssel, TT:s korrespondent