Sahlin vill ha enklare högskoleintagning

Av: Eva Buskas

Publicerad:
Uppdaterad:

GÄVLE. De rödgröna vill återinföra 25:4-regeln vid antagning till högskolan.

Dessutom införs aktivitetsgaranti från första arbetslösa dagen för unga.

– Allting ska vara möjligt att erbjuda från första dan. Idag är det ett förbud de tre första månaderna. Det vill vi ta bort, säger Mona Sahlin.

Mona Sahlin kom till Högskolan i Gävle med löften om att det ska bli enklare att komma in på högskolan och att en rödgrön regering redan första regeringssammanträdet kommer att ta bort "aktivitetsförbudet" för unga arbetslösa, det vill säga att unga i dag tvingas vänta i tre månader på aktiva arbetsmarknadsinsatser.

Det första löftet kom som svar på en direkt fråga från en av studenterna på högskolan och gäller den så kallade 25:4-regeln som gör att den som fyllt 25 och har minst 4 års yrkeserfarenhet får grundläggande behörighet till högskolan. Regeln togs bort av den nuvarande regeringen 2008, men kommer att återinföras vid en rödgrön valvinst.

”Jätteviktig fråga”

– Att öppna vägar för fler är en jätteviktig fråga, säger Mona Sahlin.

– Vinner vi valet ska jag göra allt för att 25:4 ska komma tillbaka som en väg in på högskolan.

Det andra löftet handlar om aktiva arbetsmarknadsinsatser för unga redan från första arbetslösa dagen, istället för som i dag – efter tre månader. Det här är en fråga som Socialdemokraterna drivit i debatten under lång tid, men som i dag levererades som ett löfte som kommer att infrias redan på det första regeringssammanträdet vid ett maktskifte i höstens val.

– Det är bråttom. Vi kan inte vänta längre på att få mer aktiva insatser för unga arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är bland det mest förödande för ett samhälle. För en ung är tre månader väldigt lång tid som försvårar möjligheterna att sen kunna få ett eget jobb och klara sin egen framtid, säger Mona Sahlin.

Vad innebär den aktivitetsgarantin konkret?

– Arbetsförmedlaren ska kunna erbjuda praktik, lärlingsplats, möjlighet att bygga på sin gymnasiekompetens så att man sen ska kunna komma vidare. Allting ska vara möjligt att erbjuda från första dan. Idag är det ett förbud de tre första månaderna. Det vill vi ta bort.

Publicerad: