Åldersbedömningarna i asylärenden är en skandal

Foto: Jessica Gow/TT
Flyktingboende för ensamkommande barn. Arkivbild.

Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar i asylärenden börjar allt mer framstå som en skandal.

Bara förra året utfärdade myndigheten över 3 000 utlåtanden som bygger på allvarliga faktafel.

För drygt två år sedan kallade Rättsmedicinalverket till presskonferens och berättade att myndigheten bestämt sig för två metoder för åldersbedömning av unga asylsökande.

Jag var på plats och skrev att såvitt jag kunde förstå hade Rättsmedicinalverkets experter lyckats stå emot vår tids alarmistiska farhågor om ljugande skäggbarn i 30-årsåldern som lurar i aningslösa myndigheter att de är 14.

Positiv i överkant tycks jag ha varit. Svenska Dagbladets reporter Negra Efendić har nämligen i en serie artiklar under ett års tid som borde belönas med pris avslöjat allvarliga svagheter i åldersbedömningarna och ett häpnadsväckande agerande av Rättsmedicinalverket.

Ta bara granskningen av 203 ärenden där asylsökande ensamkommande inte har kunnat bevisa sin ålder och därför genomgått en medicinsk åldersbedömning hos RMV som Svenska Dagbladet publicerade för ett par veckor sedan.

I 98 av fallen kom myndigheten fram till att knäundersökningen talade för att personen är över 18 år. I samtliga dessa fall har visdomständer saknats eller varit för omogna för att kunna användas för test. Slutsatsen kom att få stor betydelse i det rättsliga avgörandet.

Att en människa anses vara myndig i en asylutredning är av betydande vikt. Den juridiska bedömningen blir strängare och det blir avsevärt svårare att få uppehållstillstånd.

Men Svenska Dagbladet berättade att Migrationsverket motiverade sina slutsatser om den unges ålder med felaktiga påståenden om knäets utveckling i de 98 fallen.

Verket motiverade sina beslut med att knäet är färdigt hos de flesta mellan 22-28 års ålder. ”En väldigt liten andel av unga” har ”en mogen tillväxtzon” innan de fyllt 18.

Nyare forskning visar dock att det sker betydligt tidigare än vad RMV trott. Redan mellan 17,5 och 19,5 års ålder ”sluts tillväxtzonen” för de flesta.

RMV:s metod för åldersbedömning var med andra ord, för att uttrycka det milt, tvivelaktig.

Avslöjandet ledde till uppståndelse och härom dagen ändrade Migrationsverket förläget i sina styrdokument om medicinska åldersbedömningar.

Efter ”en dialog med RMV” försvann uppgiften om 22-28 års ålder spårlöst. Kvar finns bara några allmänt hållna formuleringar om magnetkameraundersökningar av knäled.

Eländet slutar emellertid inte med detta. I går berättade Svenska Dagbladet nämligen att RMV:s expert i domstol sagt att 20 procent av 17-åringarna kan ha färdigvuxna knän. Men det är ingenting som har berättats för Migrationsverket.

Var femte undersökt ensamkommande ung människa vars åldersbedömning enbart bygger på knämetoden kan alltså felaktigt ha klassats som vuxen. Det kan, bara förra året, gälla 600 barn.

RMV:s generaldirektör Lars Werkström vill inte låta sig intervjuas av Svenska Dagbladet. Även migrationsminister Helene Fritzon och justitieminister Morgan Johansson duckar, förmodligen i trygg förvissning om att detta är ett ämne som knappast leder till plågsamma rubriker.

Detta är en skandal. I vilket annat rättsligt sammanhang skulle vi acceptera att grova felaktigheter låg till grund för beslut som får livsavgörande betydelse?

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM