Skuldbelägg inte ensamföräldrarna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Familjen ger trygghet – oavsett hur många personer den består av

Helene Sigfridsson, Generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar.
Helene Sigfridsson, Generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet har skrivit en debattartikel full av kvalificerat trams. Under rubriken splittrade familjer är ett samhällsproblem försöker man leda i bevis att familjer med bara en förälder är en belastning för samhället.

Helst skulle man vilja låta sådana påståenden falla på sin egen osaklighet. Det är väl känt i forskningen att en funktionell familj är en viktig skyddsfaktor. Familjen får människor att må bra, oavsett hur många personer den består av.

Tyvärr rör kdu:s påstående upp många känslor, inte minst hos ensamföräldrar. Vi får betydligt oftare fördomar och anklagelser kastade i ansiktet, än stöd och medmänsklig omtanke. Vad är det i ensamförälderskapet som provocerar så mycket?

Vi är ingen liten grupp men vi är långt ifrån i majoritet. 79 procent av barnen i Sverige lever tillsammans med båda sina föräldrar. Det är dessutom en siffra som ökar, eftersom skilsmässorna minskat under några år.

Ytterligare några felaktiga uppfattningar förekom i artikeln. För det första, Sverige har inte högst skilsmässotal i världen.

För det andra. Det är naivt och nedvärderande att tro att kvällstidningsskriverier får människor att skilja sig. Då har man inte förstått vilken kris en skilsmässa är. Vi som skiljer oss har tänkt igenom situationen många gånger, och skilsmässan är sista steget.

För det tredje. Det man ofta märker efter att man tagit steget och delat på sig, är att det infinner sig ett lugn. Man har fattat ett beslut och kan börja inrätta vardagen efter det.

Forskningen visar att barn till lyckligt skilda mår bättre i vuxen ålder, än barn till olyckligt gifta. Skilda föräldrar har en viktig uppgift, att upprätthålla goda relationer efter skilsmässan. Där ser vi att samhället ofta brister i att hjälpa föräldrar som söker extra stöd med samarbetssvårigheter.

Att som kdu väljer att göra, sätta etiketten splittrade på människor och familjer är farligt. Det belägger dem med skuld och skam. Det är en värdering. Det finns ingen anledning att värdera familjer olika, eller rangordna dem. Istället ska vi värdesätta och stötta familjen så att den kan vara trygg och välfungerande oavsett vilka som ingår i den.

Det politikerna ska ägna sig åt är att förändra, istället för att skuldbelägga. Det finns många områden som aldrig hade utvecklats positivt om inte politikerna tagit ansvaret för förändringen. Kvinnlig rösträtt och förbud mot barnaga är två bra exempel.

Vi tycker inte att familjen ska lämnas i fred. Vi tycker att man kan göra mer politik av det här området, inte mindre. Vi har några förslag på vad man kan göra för att stärka familjen.

Stjärnfamiljsvalidera familjepolitiken, genom att gå igenom familjepolitiska beslut och säkerställa att de är relevanta och giltiga för alla sorters familjer. Anta en strategi med mål att ge barn goda förutsättningar oavsett om de växer upp med en eller två föräldrar. Ta upp kampen mot barnfattigdomen.

Sluta skuldbelägga och peka ut dem som är ansvarsfulla nog att bryta upp från den dysfunktionella familjen. Ge istället alla familjer goda förutsättningar att vara bra familjer.

Helene Sigfridsson

Generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar

Publicerad: