Nya vägar för att examinera fler lärare

avTT

Foto: Bertil Ericson / TT
Lärosätena måste bli bättre på att inte bara anta utan också examinera studenter från viktiga bristyrken, inte minst lärare. Arkivbild.

Universiteten och högskolorna måste bli bättre på att inte bara anta utan också examinera studenter som läser till viktiga bristyrken, inte minst lärare.

En statlig utredning föreslår nya vägar för att få fler examinerade.

Bristen på läkare, sjuksköterskor och lärare är omvittnad. En statlig utredning har nu tittat närmare på hur lärosätena skulle kunna examinera fler, och en slutsats är att staten ska sätta upp examensmål – alltså ett mål för exempelvis hur många sjuksköterskor som ska examineras från ett visst lärosäte.

– Det viktiga är att få ut de här individerna med legitimation i verksamheterna. Sedan får lärosätena välja på vilket sätt man når dit, säger utredaren Pam Fredman.

Många avhopp

Dessa bristyrken är speciella just eftersom de flesta av dem kräver legitimation innan man får börja arbeta. Dessutom måste studenterna genomgå verksamhetsförlagd utbildning – alltså praktik – för att uppnå examen.

Under senare år har regeringen försökt få fler examinerade i bristyrkena genom att utöka antalet nybörjarplatser. Men det har inte blivit bra, enligt Pam Fredman.

– Dels är det inte så många som söker, och sedan har man också haft många som hoppat av under resans gång. Så då har samhället inte fått vad det behöver, det vill säga examinerade lärare och sjuksköterskor, säger hon.

Enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet lämnar exempelvis 35 procent av nybörjarna på ämneslärarprogrammet utbildningen det första året.

Sena ingångar

Ett gott exempel som lyfts är samarbetet mellan Högskolan Dalarna och närliggande kommuner där lärare som inte har legitimation parallellt med sin tjänst får gå och ta en examen.

– Vi tror att det finns fler med korta utbildningar, som varit ute i yrkeslivet men vill gå tillbaka och göra något annat och exempelvis bli lärare, som skulle kunna gå den här typen av kortare utbildningar, säger Pam Fredman.