EU måste backa – håll blyet bort från färgen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen och färgfabrikanterna: Fel signal att tillåta den miljöfarliga produkten

Debattörerna Mikael Damberg och Åsa Romson från regeringen samt Olof Holmer och Claes Mittjas från färgbranschen.
Debattörerna Mikael Damberg och Åsa Romson från regeringen samt Olof Holmer och Claes Mittjas från färgbranschen.

DEBATT. EU kan inom kort tillåta färg som innehåller bly. Det är dåligt både för miljön, människor och ansvarsfulla företag.

Bly är ett av de giftigaste ämnen som mänskligheten känner till. Det är särskilt skadligt för foster och små barn.

Regeringen och ansvarstagande företag försöker minska vår kontakt med bly. Riksdagen beslutade 2001 att nyproducerade varor skulle så långt det är möjligt vara fria från bly senast år 2010. I målarfärg minskade blyet från 330 ton 1995 till 30 ton 2005.

Olika blyföreningar har använts i färg. Bly kan påverka människor på flera sätt, som att barn får svårare att lära sig. En grupp blyföreningar, blykromater, anses skada fortplantningen och misstänks kunna ge cancer. Enligt EU:s regler ska dessa blyföreningar fasas ut i den utsträckning som det finns tekniskt och ekonomiskt rimliga alternativ.

Svenska företag har i 30 år arbetat med att få bort detta giftiga bly från färg. Nu riskerar arbetet att gå om intet. EU-kommissionen överväger att ge tillstånd till ett kanadensiskt företag att sälja färg med de farliga blyföreningarna i EU. Beslut väntas inom kort.

EU:s lagstiftning är tydlig – särskilt farliga ämnen ska fasas ut från användningar där det finns alternativ tillgängliga på marknaden. De företag som vill fortsätta använda sådana ämnen måste därför ansöka om tillstånd.

Det finns fullgoda alternativ till dessa farliga blyföreningar eftersom de redan i dag är i stort sett utfasade.

EU:s reglering av kemikalier har kommit till den punkten där det nu hanteras många ansökningar för användning av farliga kemikalier. EU-kommissionens kommande beslut om tillstånd för dessa blyföreningar i färg blir en viktig signal: menar man allvar med kemikaliepolitiken eller ska man undergräva den?

Ett tillstånd till det kanadensiska företaget skulle strida mot grundbulten att farliga ämnen steg för steg ska ersättas när det finns lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. Det skulle sända signalen att det inte lönar sig att gå före med att fasa ut särskilt farliga ämnen, utan att det lönar sig att dra fötterna efter sig och fortsätta förgifta omgivningen.

Regeringen och näringen har var för sig försökt stoppa tillståndet. Beslut väntas i december. Nu går regeringen och svensk färgindustri ut tillsammans. Vi uppmanar EU-kommissionen att avslå ansökan.

Olof Holmer

VD Sveriges Färgfabrikanters Förening, Sveff
Claes Mittjas

VD Tikkurila Sverige AB (Alcro-Beckers), Ordf. Sveff
Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister
Åsa Romson

Klimat- och miljöminister

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN