Fortsatta påverkansoperationer mot Sverige

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4 | Foto: Erik Simander/TT
Säkerhetspolisens chef Klas Friberg.

Valet är över – men påverkansförsöken mot Sverige fortsätter, enligt Säkerhetspolisen.

– Det är en ganska konstant påverkan som finns och den är omfattande, säger chefen Klas Friberg.

Påverkansaktioner från främmande makt pekades ut som ett av de största hoten inför höstens riksdagsval. När Säkerhetspolisen nu utvärderat valet framgår att ingen omfattande kampanj skedde.

– Den övergripande analysen är att vi inte har sett någon stor påverkansoperation från någon annan statlig aktör, säger Säpochef Klas Friberg till TT.

Det betyder inte att vi varit fredade. Både före och efter valet har Säkerhetspolisen sett försök att skada förtroendet för valprocessen, till exempel genom den debatt om valfusk som förts i sociala medier.

Under valrörelsen förekom också målsökning och inhämtning mot politiska företrädare.

Smutskasta Sverige

Dessutom registrerades olika typer av it-angrepp på valsystemet, bland annat försök till dataintrång mot politiska partier samt belastningsattacker på valmyndighetens sajt.

– Men det går inte att knyta till någon statlig aktör, och vår bedömning är att det inte har påverkat utgången av valet på något sätt, säger Friberg.

Däremot finns exempel på hur främmande makt, framför allt Ryssland, velat skapa splittring genom att smutskasta Sverige, enligt Säpo.

– Vi kan se att det varit mycket nyheter och information i statligt kontrollerade ryska medier som handlar om valet och Sverige och beskrivningar av Sverige. Det handlar om nyheter där narrativet är att beskriva Sverige som ett land som har stor kriminalitet, stora problem med migration och annat, säger Klas Friberg.

TT: Vilken effekt har detta fått?

– Hur det har påverkat människor varken kan eller vill Säkerhetspolisen bedöma. Men vi kan konstatera att den typen av påverkan har förekommit.

Bra förberedelser motverkade försöken till att påverka, anser Säpochefen. Bland annat drogs flera lärdomar från valen i USA och Storbritannien.

– En av de viktigaste slutsatserna från engelsmännen till oss var: Jobba förebyggande. Jobba med att höja medvetandegraden hos allmänheten, politikerna och de politiska partierna som är inblandade i valet, säger Klas Friberg.

Påverkan fortsätter

Uppmaningarna om att vara vaksam, källkritisk och att inte sprida och dela information och nyheter som inte var bekräftade hörsammades enligt Friberg, vilket stärkte motståndet mot påverkansoperationer.

Men det är inte läge att slappna av – trots att valet är över fortsätter påverkansoperationerna mot Sverige, enligt Säpochefen.

– Vi var utsatta för påverkan innan valet, under valet och vi är det fortsatt efter valet, säger han.

Dels fortsätter information att spridas via medier kontrollerade av Ryssland, dels pågår en intensiv inhämtning från främmande makt mot enskilda politiker.

– Det är att man skaffar sig kunskap om dem, både genom öppna källor men också dolt i de olika digitala systemen som de använder, för att enligt vår bedömning kunna använda det om de vill utöva enskild påverkan på de här personerna, säger han.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Säpo