Regionernas testkapacitet har nått taket: ”Väldigt pressat”

Prover flygs till laborationer i Tyskland

Av: Ebba Thornéus

Publicerad:
Uppdaterad:

Kraven på ökad testning och smittspårning blir allt fler.

Samtidigt har flera regioner slagit i taket gällande testkapaciteten, enligt Sveriges kommuner och regioner.

– Trots att vi ökar vecka för vecka så är efterfrågan närmast oändlig just nu, säger Claes Ruth på Karolinska universitetslaboratoriet.

Antalet coronasmittade i Sverige ökar kraftigt, liksom belastningen på landets intensivvårdsavdelningar.

Omkring 5 000 personer har dagligen konstaterats smittade bara de senaste dagarna och även antalet döda har börjat stiga igen.

I söndagens ”Agenda” i SVT beskrev Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet, läget som ”mycket allvarligt” och varnade för att om kurvan fortsätter uppåt i samma takt, så kommer Sverige att befinna sig i samma läge som det var i april inom två veckor.

Parallellt med den ökade smittspridningen pågår en intensiv testning och smittspårning i landets 21 regioner.

Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och regioner.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och regioner.
Foto: Tove Eriksson/TT
Claes Ruth på Karolinska universitetslaboratoriet.

Ökad testning i regionerna

Första veckan i november testades totalt 228 023 personer, en ökning med 38 722 personer jämfört med föregående vecka.

Enligt Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och regioner, kommer antalet testade personer att vara ännu fler under de kommande veckorna.

– Situationen är väldigt pressad och många regioner flaggar nu för att de har gått i taket eller är på väg att göra det, säger Emma Spak och uppger att den tidigare målsättningen var 100 000–150 000 tester i veckan, men är nu uppe i 250 000 tester i veckan.

– Det är en väldigt kraftig ökning och regionerna tittar nu därför på hur man ytterligare kan öka kapaciteten.

Tester kan flygas utomlands

Som exempel nämns att skicka prover utomlands för analys. Bland annat ska Västra Götalandsregionen flyga prover till labb i Danmark och Tyskland, vilket SVT tidigare rapporterat om.

– Att skicka prover utomlands är ett alternativ som jag vet att flera regioner har tittat på, säger Spak.

Hon tillägger att olika regioner har olika utmaningar:

– Det kan handla om att man behöver utöka kapaciteten för provtagning eller är i behov av förbrukningsmaterial, eller att kapaciteten på laboratorierna i form av personal är begränsad.

Att öka testkapaciteten är dock ett gemensamt mål som delas av regionerna och myndigheterna, enligt Emma Spak.

– Alla drar åt samma håll. Min uppfattning är att det pågår ett intensivt arbete i regionerna och alla jobbar hårt för att det ska fungera. Ingen sitter och väntar utan det finns konkreta och pågående strategier i regionerna för hur man ska lösa detta.

50 000 tester i veckan

Även i Region Stockholm pågår testningen för fullt.

– Målet är att vi under den kommande veckan ska nå upp till en kapacitet på 50 000 tester i veckotakt och en takt om 60 000–70 000 tester i veckan i början på nästa år, säger Claes Ruth, funktionschef på Karolinska universitetslaboratoriet.

Han säger att det ökade antalet tester framförallt kommer att gå till prioriterade grupper, på uppmaning av Smittskydd Stockholm.

– Vi kommer inte att sänka antalet tester för allmänheten men den planerade ökningen kommer i första hand att fokusera på vården, särskilda boenden och andra utsatta grupper.

”Efterfrågan är närmst oändlig”

Samtidigt som testkapaciteten i regionen ökar, ser man även en ökad smittspridning och trycket på systemet är fortsatt högt.

– Trots att vi ökar vecka för vecka så är efterfrågan närmast oändlig just nu.

Enligt Claes Ruth ser man därför över olika sätt att utöka testkapaciteten, både inom regionens egna labb men även utomlands.

– Vi tittar på den möjligheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten.


Publicerad:

LÄS VIDARE