Med vänsterregering blir narkotikapolitiken liberal

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Justitieminister Ask: V driver en linje för att legalisera bruk av narkotika

En legalisering av narkotikabruk skulle försvaga både de sociala och rättsliga myndigheternas förmåga att sätta in insatser för dem som fastnat i missbruk, skriver Beatrice Ask.
Foto: JANERIK HANSSON & LEIF R JANSSON / SCANPIX
En legalisering av narkotikabruk skulle försvaga både de sociala och rättsliga myndigheternas förmåga att sätta in insatser för dem som fastnat i missbruk, skriver Beatrice Ask.

Missbruk och narkotikaberoende skapar stora utanförskap och förstör människor till oigenkännlighet. Sverige har därför med goda skäl en lång tradition av restriktiv politik. Efter att narkotikan under slutet av 1900-talet blev ett av samhällets svåraste problem, skärptes lagstiftningen i flera omgångar. I dag har Sverige förhållandevis få unga som använder narkotika.

Men arbetet mot narkotikan måste fortsätta på flera fronter. Förebyggande och sociala insatser kan hjälpa de människor som är på väg in i eller som vill lämna ett missbruk. Åtgärder för att strypa tillgången på droger, genom effektiva myndighetsinsatser mot dem som tillhandahåller narkotika, är också viktiga.

Alliansregeringen har under mandatperioden inlett en stor mobilisering för ändamålet. En specialiserad organisation har upprättats inom polisen mot bland annat de kriminella nätverk som står för narkotikainförseln i landet. Dessutom har vi verkat för att stärka det internationella samarbetet för att spåra och lagföra narkotikasmuggling.

I höst riskerar dock Sveriges politik att byta inriktning. Vänsterpartiet driver en linje för att legalisera bruk av narkotika. Det är ett radikalt förslag som skulle sända förödande signaler till ungdomar och andra som är nyfikna på droger.

Dessutom skulle det lamslå arbetet mot narkotika och försvaga både de sociala och rättsliga myndigheternas förmåga att sätta in insatser för dem som fastnat i missbruk.

Enligt en opinionsundersökning från United minds, beställd av Moderaterna, har Vänsterpartiets narkotikavänliga linje inte ens stöd av de egna väljarna. Endast 11,1 procent av Vänsterpartiets väljare tycker att förslaget om att legalisera narkotikabruk är rätt. Möjligen är det ringa folkliga stödet en orsak till att de rödgröna inte berört frågan i någon gemensam överenskommelse. Men man bör lita på att Vänsterpartiet kommer stå fast vid kravet efter en eventuell rödgrön valseger.

En vänsterregering skulle sannolikt också förbjuda polisen att narkotikatesta ungdomar under 15 år som tros missbruka narkotika.

Möjlighet till att efter åklagarbeslut genomföra sådan provtagning har under mandatperioden införts av Alliansregeringen i syfte att ge sociala myndigheter förutsättningar att i ett tidigt skede kunna sätta in rätt insatser för de ungdomar och barn som redan tidigt i livet hamnat snett. Alla tre rödgröna partier röstade emot förslaget i riksdagen.

Alliansregeringen är överens om att bibehålla en restriktiv narkotikapolitik. Vi vet att en sådan politik också har en bred folklig förankring. Opinionsundersökningen från United minds visar att drygt 87 procent av svenskarna tycker att polisen bör kunna ta drogtester på ungdomar som misstänks vara påverkade av narkotika.

Vi vill stödja myndigheters och organisationers viktiga arbete för att minska bruket och skadeverkningarna av narkotikan. Vänstern vill tyvärr istället sätta käppar i hjulen för detta arbete.

Beatrice Ask

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN