Så här påverkar ändrade pensionsåldern dig

Publicerad:
Uppdaterad:
9 frågor - så här påverkar ändrade pensionsåldern dig
Foto: Johner
9 frågor - så här påverkar ändrade pensionsåldern dig

Pension

Pensionsöverenskommelsen är klar och innebär en hel del höjningar.
Tanken är att alla ska jobba längre.
Så här påverkar ändrade pensionsåldern dig.

1. Varför höjs pensionsåldern?

Höjningarna sker för att pensionssystemet inte ska urholkas eftersom vi lever allt längre. För att klara framtidens pensioner, menar uppgörelsen, att vi måste jobba längre.

2. När ska man få ta ut sin allmänna pension?

Den kommer stegvis höjas. Från dagens 61 år till 62 år 2020, till 63 år 2023 och till 64 år 2026.

Den genomsnittliga pensionsåldern är i dag 64,5 år.

3. Är det möjligt, att alla faktiskt orkar jobba längre?

Pensionsgruppen föreslår att man ska satsa på arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade åtgärder för att människor ute i landet ska få ett hållbart arbetsliv. Så att människor inte slits ut på arbetsmarknaden utan orkar arbeta hela vägen fram till pensionen.

En delegation ska dessutom arbeta för att motverka åldersdiskriminering och se till att man bättre tar tillvara på äldres kompetens på arbetsmarknaden.

4. När får man ta ut garantipensionen?

Åldersgränsen för när garantipensionen tidigast får tas ut höjs från 65 år till 66 år till år 2023. Om man inte orkar jobba så länge får man även ta ut garantipension om man har haft 44 år i yrkeslivet.

Tre år senare kommer garantipensionen knytas till den fortsatta medellivslängdsökningen. Exakt hur det ska gå till och hur stor del av livslängdsökningen som ska påverka den så kallade riktåldern, alltså den nya pensionsåldern efter 2026, är dock inte klart.

5. På vilket sätt förbättras det nya pensionssystemet för de allra sämst ställda pensionärerna?

Garantipensionen, som är grundskyddet för de som haft liten eller ingen arbetsinkomst alls under livet får det bättre. Enligt uppgörelsen förbättras garantipensionen med ett tilläggsbelopp och bostadstilläggets maxtak höjs. Hur mycket det handlar om är än så länge oklart. Det ska utredas och ett förslag ska presenteras i februari.

Det tros dock vara på plats till den 1 januari 2019.

6. Hur länge får man jobba då?

Överrenskommelsen innebär också att rätten att få arbeta kvar höjs, från 67 år till 69 år.

7. Påverkas premiepensionssystemet av det här?

Även premiepensionssystemet ska förbättras. Framöver kommer man ställa högre krav på de fonder som ska finnas i systemet. Oseriösa aktörer ska rensas bort genom bättre kontroller. Enligt uppgörelsen kommer antalet fonder minska ”avsevärt”.

AP-fonderna ska dessutom få moderniserade placeringsregler för att möjliggöra högsta möjliga avkastning och bättre framtida pensioner.

8. Innebär det här även höjda pensioner?

Tanken är att pensionssystemet ska stärkas. Det innebärinte att det blir någon generell höjning av pensionsnivåerna. Däremot blir pensionerna högre för de som jobbar längre än vad som tidigare var tänkt.

9. Vilka partier står bakom uppgörelsen?

Det är partierna i pensionsgruppen; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, som tagit fram den här pensionsuppgörelsen. Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen.

Varje parti står bakom helheten av uppgörelsen. För att kunna ändra något i pensionssystemet utan att bryta överenskommelsen krävs att samtliga sex partier står bakom förändringen.

Publicerad:

LÄS VIDARE