Nyheter

Avskalad budget utan partipolitik väntar

avTT

Foto: Thommy Tengborg/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S) redogör för hur övergångsregeringen kommer att arbeta med budgetpropositionen för 2019 om så blir nödvändigt.

Det blir en budget i stort sett fri från vallöften som övergångsregeringen kommer att lägga fram.

– Det är inte någons idealbudget, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Om ingen ny regering finns på plats den 15 november blir det en övergångsbudget som lämnas till riksdagen.

– Det har aldrig hänt, vi vet inte om det kommer att hända, men vi börjar nu närma oss, säger Magdalena Andersson.

Det blir i princip 2018 års budget som får leva vidare med vissa justeringar. Den rödgröna regeringen har kommit överens med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet om vilka principer som ska gälla för innehållet. Klart är att den inte kommer att innehålla nya partipolitiska förslag, däremot får sedvanliga uppräkningar göras.

– Föds fler barn, ja, då behövs nivåerna justeras upp, säger finansministern och nämner barnbidrag som exempel på mer eller mindre automatiska justeringar.

Rullar på

Överenskommelsen innebär att aviserade upp- och nedtrappningar av olika satsningar inte görs just nu. Det kan handla om mer pengar till kommunerna, miljöinvesteringar, polisförstärkning och extra skolmiljarder. Å andra sidan skulle vissa satsningar ha upphört vid årsskiftet, exempelvis i cancervården och äldrevården, men de får löpa på. Även tillfälliga satsningar som elcykelpremien rullar på.

– Vissa anslag kommer att gynnas och andra missgynnas, säger Magdalena Andersson.

En del förstärkningar kanske ändå kan motiveras om de krävs för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner eller om det redan finns bindande avtal.

Löfte till pensionärer

Vallöftet från i princip alla partier om sänkt skatt till pensionärer kan finnas med i budgeten, trots att den inte ska innehålla nya politiska förslag. Om skattesänkningen ska bli av måste den beslutas före årsskiftet. Det finns en bred samsyn i riksdagen om att den ska genomföras, på ett eller annat sätt.

– Det framstår som rimligt att den kommer att vara införd den 1 januari, säger finansministern, utan att gå in på exakt hur det ska ske.

När en ny regering tillträder har den möjlighet att snabbt lägga en fyllig ändringsbudget med sina egna politiska förslag. Övergångsbudgeten kan därför bli kortlivad.

– Det är osannolikt att den budget som presenteras den 15 november kommer att gälla hela 2019, säger Magdalena Andersson.

Utmanas av M

Det är inte heller säkert att övergångsbudgeten kommer att överleva omröstningen i riksdagen. Moderaterna har aviserat att de är redo att utmana övergångsregeringen med en egen budgetmotion. Ett M-förslag skulle kunna vinna med stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Men Magdalena Andersson vill inte svara på hur Socialdemokraterna kommer att agera om Moderaterna lägger en egen budgetmotion. Om S i sin tur ska svara med en egen partimotion är en fråga för S i riksdagen att svara på, framhåller hon.