Tjänsten som sätter betyg på ditt språk

NYHETER

Vårdat, enkelt och begripligt.

Så ska språket i den offentliga verksamheten vara – det säger lagen!

Ett litet Västerås-företag har gjort det till en affärsmöjlighet.

Foto: Privat
Maurits Bogelid

Kanslisvenskans tid är över.

Sedan några år tillbaka finns det lagar som slår fast att allt som skrivs i offentlig verksamhet ska vara enkelt att förstå och ta del av.

Omställningen från de invecklade meningarna innebar en affärsmöjlighet för företaget Contentflight AB i Västerås.

De har utvecklat verktyget Validertext, ett system som hjälper användarna att skriva tydligt genom att analysera texterna utifrån särskilda kriterier; långa meningar, facktermer och ordvariation, till exempel.

Genom lagkravet på begriplig text finns kunderna till största delen i offentlig verksamhet i dag. Men även privata företag med publik verksamhet kan ha nytta av verktyget.

Vi lät Valideratext bedöma läsbarheten hos några svenska författare. Se resultatet i faktarutan under texten.

Maurits Bogelid, en av de tre ägarna, berätta, man kommer igång lite trevande, och när succén uteblir lägger man ut långrev. Hur mycket av nuvarande verksamhet bygger på de ursprungliga affärsplanerna?

– Vi säger 100 procent. Vi började 2004 med att analysera innehåll på webbplatser och det är samma sak vi säljer i dag. Tjänsten har självklart utvecklats och förbättrats med tiden.

100%! Jösses … Beskriv vägen från start till nuvarande verksamhet. Upsanddowns?

– Lågkonjunkturer är tydliga för oss. Vi har från början jobbat med offentlig verksamhet och där blir det tydligt med inköpsstopp. Men även i de sämre tiderna har vi lyckats ta affärer.

Ni jobbar mycket mot kommuner. Hopplöst långa ledtider, sägs det. Hur lyckas man få dem som kunder?

– Demonstrera och åter demonstrera. Förklara hur det vi erbjuder hjälper dem att klara kraven på klarspråk. Och att det faktiskt finns en språklag som säger att de ska skriva begripligt.

Vad är speciellt med offentlig förvaltning? Fördelar? Hinder?

– Faktiskt så är varje kund unik. Ibland får vi ett avslut vid andra telefonsamtalet, ibland krävs det att större grupper granskar våra tjänster och produkter.

Bygg en – sälj många. En devis som såväl artister som programmerare gärna lever upp till. Hur ställer ni er till det? Skrivkurser över hela landet indikerar resdagar och ”bygg en – sälj en”.

– Vi ser gärna att våra kunder kombinerar programvaran med en utbildningsdag eller två. Vi söker ju partners som kan leverera både programvara och projektet omkring, det vill säga att komma igång med klarspråksarbetet. På så sätt minskar antalet resdagar för oss.

Och så rullar det på men det kryper lite i kroppen att man inte är i festens centrum utan fortfarande står lite i hallen. Så börjar man vrida på perspektiven. Hur kan ni utveckla verksamheten?

– Egentligen så bygger våra utbildningar på vår programvara. Det är programvaran som ska garantera att kunskapen finns kvar i huset när vi har gått från utbildningsdagen. Utvecklingen handlar nog snarare om att få fler partners som kan hålla utbildningar och sälja programvaran.

Ert verktyg för att kontrollera hur enkelt/besynnerligt man skriver ligger gratis tillgängligt på webben. Hur kommer det sig?

– Det har varit öppet av marknadsföringsskäl. Men från den 1 juni i år så stänger vi och det krävs inloggning. Men det som inte varit öppet är tillgången till våra moduler i Word, EPiServer, SiteVision, WordPress och så vidare.

Hur marknadsför ni er och hur tänker ni runt marknadsföring?

– Vi är dåliga på marknadsföring. Vi hoppas att fler partners hjälper till att sprida ordet. Och att vi kan hinna med att ställa upp på mässor och sammankomster där vi kan hitta dem som vill ha den här typen av tjänster.

Vad har ni för relation till banken? Förstår de era behov eller hittar ni extrakapital på andra sätt?

– Banken är ett ställe där pengarna ligger en stund. Vi har inga lån.

Jag ser att ni söker partners. Kör ni någon sorts franchisemodell?

– Tanken är att våra partners ska hjälpa oss att sälja och leverera Valideratext. Det innebär också – för de som vill och kan – att leverera projekt kring klarspråk, med utbildningar.

Hur har ni det med arbetstider? Klarar ni er på vanlig vecka eller kör ni dubbla skift?

– Oftast dubbla skift.

Semester?

– Jo, det blir några veckor på sommaren och en och annan långhelg för att kompensera för 16-timmarsdagarna.

Fotnot: Den här texten har: Läsbarhetsindex 35,5 (Lättläst; populär- och skönlitteratur) Normal ordvariation.

Tipsa oss:

Här du en verksamhet du vill berätta om? Maila oss!

Jan Huss

ARTIKELN HANDLAR OM