Papa Dee dömd till dagsböter i dag

avKristina Edblom, Robert Triches

Tingsrätten oenig i sin dom – Advokaten: ”Vi har inte bestämt om vi kommer överklaga ännu”

Artisten Daniel ”Papa Dee” Wahlgren dömdes i går till dagsböter på 70 á 120 kronor för att ha knuffat in sin hustru Andrea Wahlgren i en husvägg.

Åtalspunkten för misshandel av normalgraden ogillades av Stockholms tingsrätt, som dock var oenig i sin dom.

Ordföranden och en nämndeman ville fälla Wahlgren även för den allvarligare misshandeln som påstods ha skett i parets bostad i Stockholm.

Böterna ska anses vara helt erlagda, skriver tingsrätten i domen. Daniel Wahlgren satt häktad i flera veckor under utredningen och över tingsrättsförhandlingen.

Andrea Wahlgren har enträget förnekat att hon blivit misshandlad av sin make. Men i slutet av tingsrättsförhandlingen yrkade åklagare Elisabet Kindblom på åtta månaders fängelse för Papa Dee för misshandel.

”Inte särskilt troligt”

– Vi har inte bestämt om vi kommer överklaga ännu. Daniel Wahlgren tycker att domen är fel i den delen han är fälld. Men det är också en tung process att gå igenom en hovrättsförhandling. De vill lämna det här bakom sig, säger advokat Ola Salomonsson.

Wahlgren döms för ringa misshandel, vilket gäller händelsen på Mäster Samuelsgatan, där ett vittne såg hur han knuffade in sin hustru i en vägg. Papa Dee har bara svepande redovisat att han tappade tålamodet och knuffade Andrea ifrån sig och därefter lämnade platsen utan att se sig om.

Andrea Wahlgren och Papa Dee säger att de skador som hon ådrog sig natten till den 14 september kom efter att de kämpat om ett stort blockljus, som hustrun ska ha slagit i sitt eget huvud med stor kraft. Om detta skriver tingsrätten:

”Det är inte särskilt troligt att skadan har uppkommit på sätt som Andrea Wahlgren har gjort gällande, men Kennet Lindberg (vittnande läkare) som har stor erfarenhet av att bedöma misshandlade personers skador, har inte uteslutit att Andrea Wahlgren om hon har varit starkt upprörd och använt stor kraft, själv kan ha orsakat skadan... Åtalet för misshandel i fastigheten XX, Stockholm, skall därför ogillas.”

Domstolen var dock inte enig i sin dom. Ordförande Göran Nilsson och en av nämndemännen ville fälla Wahlgren till ansvar även för misshandel, på det sätt som åklagaren beskrivit. Nilsson och nämndemannen har tagit fasta på att överläkare Petra Råsten vid rättsmedicinalverket slagit fast att skadan som Andrea Wahlgren hade i huvudet inte kan ha orsakats av henne själv:

Verklighetsfrämmande

”Vid en samlad bedömning av den medicinska utredningen talar... övervägande skäl för att sårskadan i Andrea Wahlgrens huvud har orsakats av annans våld och inte på sätt som Andrea Wahlgren gjort gällande”, skriver de i sin kommentar till domslutet. ”Det går inte att bortse från att Andrea Wahlgren enträget har skuldbelagt sig själv på ett sätt som framstår som verklighetsfrämmande men som är typiskt för många kvinnor som blivit utsatta för våld från en närstående man”, skriver de också.

Papa Dee är en av Sveriges mest kända artister. Före den 14 september då han greps misstänkt för att ha misshandlat sin fru, hade han både en tv- och radiokarriär.

Efter en festnatt hos fotomodellen Emma Wiklund på Teatergrillen i Stockholm anklagades Daniel Wahlgren för att ha släpat sin hustru upp för trappan och sedan misshandlat henne. Men detta frias han alltså helt ifrån av Stockholms tingsrätt.