Laboratorier pekas ut bakom cancerökning – 2 000 kvinnor kan behöva ta nytt cellprov

avEbba Thornéus, TT

Foto: TT

Risken att drabbas av livmoderhalscancer trots normalt cellprov har ökat – och det finns skillnader mellan olika landsting och laboratorier.

Det visar en färsk analys publicerad i Läkartidningen.

Omkring 2 000 kvinnor kan nu komma att kallas till nytt cellprov.

– Man är ense om att det här är oacceptabelt och att vi snarast måste åtgärda det som går, säger professorn Joakim Dillner till Läkartidningen.

För första gången på flera år ökar nu antalet kvinnor som drabbas av cancer i livmoderhalsen (cervix), efter att ha legat stabilt under cirka 15 år.

Ökningen består av runt 100 nya fall per år eller motsvarande 17 procent.

– Det har blivit vanligare att kvinnor som fått besked om ett normalt cellprov senare utvecklar cancer, säger Björn Strander, gynekolog och ordförande för arbetsgruppen för prevention av livmoderhalscancer till TT.

Dubbelt så hög risk

Ökningen har varit känd i något år, men nu har Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention analyserat orsakerna.

Resultatet visar att det är något i laboratorieprocessen som försämrats, vilket lett till att fler kvinnor drabbats av cancer de senaste 3–4 åren och att tillförlitligheten av screeningprogrammet minskat från 90 till 88 procent.

– Det är fortfarande en hög siffra. Men skyddseffekten ska öka, inte minska. Därför är det viktigt att landstingen nu tar reda på exakt vad det är som har försämrats, säger Björn Strander till TT.

Forskarna slår larm

Dessutom är variationerna mellan olika landsting stora och på vissa håll är det mer än dubbelt så hög risk att drabbas jämfört med 2002 till 2013 – medan man i vissa landsting inte ser någon ökning alls eller en minskning.

– Det tyder på att ökningen kan vara relaterad till de regionalt organiserade screeningprogrammen, säger Joakim Dillner, professor och registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention till Läkartidningen.

Forskarna ser allvarligt på uppgifterna och har slagit larm till såväl landets hälso- och sjukvårdsdirektörer som till företrädare för Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

– Reaktionen är närmast att likna vid bestörtning. Man är rätt ense om att det här är oacceptabelt och att vi snarast måste åtgärda det som går att åtgärda, säger Joakim Dillner till Läkartidningen.

Vet inte vad felet är

Han betonar dock att det fortfarande rör sig om en liten risk att drabbas för den som deltagit i screeningprogrammet och fått ett normalt cellprov.

Exakt vad det är hos laboratorierna som försämrats vet inte forskarna men ökningen har skett under en period då flera landsting uppdaterat metoden för att preparera cellproverna tillsammans med stora pensionsavgångar.

Laboratorierna kommer nu att behöva gå igenom alla fall för att se vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

2 000 kvinnor kallas på nytt

Drygt 2 000 kvinnor kommer sannolikt att få en kallelse till nytt cellprov inom den närmaste tiden förklarar Joakim Dillner.

– Det finns konsensus om att vi bör göra en akut ändring i vårdprogrammet med HPV-testning som är under införande i Sverige. Vi halverar tiden till nästa provtagning för cytologi från tre till 1,5 år för kvinnor som är positiva för HPV-16 och HPV-18 – den grupp som står för majoriteten av alla cervixcancerfall – och har ett normalt cellprov, säger han till Läkartidningen.

TT: Ska jag vara orolig, om jag som kvinna nyss lämnat ett cellprov och fått beskedet att det är normalt?

– Vår analys visar att det fortfarande är extremt ovanligt att man får cancer några år efter besked om normalt cellprov. Risken har ökat något, men screeningprogrammet ger fortfarande det bästa skyddet som finns, säger Björn Strander, och tillägger avslutningsvis att programmet inom några år kommer att bli säkrare då landstingen gått över till virusbaserade analyser.

Något som redan påbörjats i flera landsting.

– Det är jag helt övertygad om, men till dess ska vi givetvis vända på alla stenar för att hitta orsaken bakom denna försämring, säger Björn Strander.

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer

Hälsa