ÅSIKT

Du sprider dumheter om lärare, Alvesson

Replik från läraren Christian Jensen om löner och behörighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Att som Mats Alvesson tro att det finns en motsättning mellan lön och arbetsmiljön för oss lärare är befängt, skriver Christian Jensen i sin replik.
DEBATT

REPLIK. Det har stort underhållningsvärde att läsa Mats Alvessons debattinlägg gällande lärarlöner.

Att en forskare förefaller vara obekant med begreppet ”som man frågar får man svar” är oroande. Ekonomprofessorn Alvesson skriver:
”Jag undervisar en del på rektorsutbildningar och har frågat några hundra rektorer om de ibland ställs inför valet att anställa en behörig eller en bra lärare. Så gott som alla har svarat ja på frågan, ofta med emfas.”

Ska man förledas tro att det måste föreligga en konflikt mellan att vara en bra eller en behörig lärare? Ska man förledas tro att rektorerna i avsaknad av behöriga lärare inte får anställa bra lärarvikarier med så bra anställningsvillkor att de inte får läsa till behöriga lärare under sin anställning? Ska man förledas tro att Alvesson ställer samma frågor till andra yrkesgrupper med krav om behörighet? Till exempelvis dietister, psykologer, sjuksköterskor, läkare eller piloter?

Eller ska man förledas tro att Alvesson inte är bekant med det kapitalistiska systemet och att det även gör sig gällande när unga ska välja utbildning? Kanske ska man bara nöja sig med att dra slutsatsen att Alvesson, som studerar funktionell dumhet i organisationer, är ett offer för sin egen forskning när han formulerar en fråga som är så funktionellt dum?

Samtidigt som Alvesson ger rektorerna mandat att kunna skilja på en bra eller en behöriga lärare så fråntar han samma yrkesgrupp mandatet att sätta betyg genom att säga ”Och motverka den glädjebetygskultur som nu tycks vara etablerad och som visar att förmåga och integritet hos många rektorer och lärare sviktar betänkligt”.

Och att han sedan exempelvis tror att det finns en motsättning mellan lön och arbetsmiljön är befängt. Givetvis är det viktigt att både ha god löneutveckling och en dräglig arbetsmiljö. Välkommen till fronten i Ljusdal där vi kämpar för både och. Nej, Mats Alvessons utgjutelser blir vi knappas hjälpta av här.

Det förefaller saknas adekvat studielitteratur i ämnet funktionell dumhet då Alvesson uppenbarligen ser sig tvungen att producera den själv. Och varför studera dumhet? Även gudarna kämpar förgäves däremot.


Christian Jensen, slöjdlärare och ombud för Lärarnas Riksförbund i Ljusdal


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM