Våldsdömd pappa fick sina barns hemliga adress

KOLUMNISTER

Föräldrars rätt är stark i svensk lag

En tioårig flicka i Vänersborg måste ibland träffa sin pappa, som suttit i fängelse för att ha slagit henne. Han vill veta var hon bor. Han kräver att hon ska skriva ner sin adress och skolans namn på en lapp och ta med sig. Hon vill inte och låtsas varje gång att hon glömt lappen. Då blir pappa arg.

Nu ska hennes pappa få adressen, tack vare domstolen.

Allt oftare påminns jag om hur stark föräldrars rätt är i svensk lag. Som nu, då den tioåriga flickans 39-åriga våldsdömda pappa får kammarrättens välsignelse att veta sina omhändertagna barns hemliga adress. De barn han plågat.

Socialnämnden varnar ihärdigt. Risken finns att pappan för bort barnen eller skadar dem. Den tioåriga flickan och flera syskon är oroliga.

Domen i Vänersborgs tingsrätt är ledsam läsning. Pappan är dömd till tre års fängelse. Barnens mamma misshandlades också, och lämnade hemmet. Han har sparkat och slagit barnen med knytnävar, sladdar och bälte. Kallat dem det mesta, det mest rumsrena är "apa". Själv betraktar han sig oskyldig.

Ur domen: "Ibland har barnen förstått varför (X) har förgripit sig mot dem, ibland inte. Vid många tillfällen har det gått till på så sätt att han har kallat dem till sig och därefter slagit dem när de har stått framför honom.”

De videoinspelade förhören med barnen omfattade elva timmar.

De tre yngsta barnen är omplacerade till ett andra familjehem, på skyddad adress. Pappan vill ha utökat umgänge - och att få veta på vilken ort de finns.

Kammarrätten ger honom rätt. Barnens rädsla är inte skäl nog att neka honom. Ingenting dramatiskt har hänt det senaste året.

Socialnämnden ger sig inte, begär att Högsta förvaltningsdomstolen ska riva upp kammarrättens beslut. Vilket inte ter sig enkelt.

Föräldrarätten är helt enkelt urstark. "Bestämmelsen om att hemlighålla den unges vistelseort bör enligt förarbetena tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall", skriver kammarrätten och hänvisar till flera propositioner.

Möjligheten att göra barnkonventionen till svensk lag ska utredas, beslutade regeringen förra veckan. Viktigt beslut.

avKerstin Weigl

ARTIKELN HANDLAR OM