Nyheter

Läkare: Lagen sänder ut fel signaler om Sverige

Hård kritik mot beslut i riksdagen idag

Nu skrivs diskriminering in i svensk lag.

I dag beslutar riksdagen att en flykting inte har samma vårdrätt som alla andra.

– Det här innebär att livrädda människor kommer att särbehandlas. Det är obegripligt, säger överläkare Henry Ascher.

Demonstrationer har hållits, läkare har vädjat och FN har sagt att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Det spelar ingen roll.

I dag röstar med största sannolikhet en majoritet av riksdagsledamöterna igenom en lag som även i fortsättningen kommer att begränsa asylsökandes och gömdas rätt till sjukvård.

Reglerna finns i princip redan genom avtal mellan stat, kommuner och landsting. Men från och med i dag skrivs ordningen in i lagen.

– Nu blir särbehandling av vissa patientgrupper lag. Det innebär att vårdpersonal kan känna sig tvingade att frångå yrkesetiken, säger Henry Ascher, överläkare och aktiv i sjukvårdsnätverket för papperslösa flyktingar i Göteborg.

Hårdare än andra

– Det här är absurt. Vi skulle inte neka Englas mördare eller pappan i Österrike vård. Det är inte vårdens uppgift att vara domstol. Så varför ska vi gå ifrån den principen när det gäller flyktingar som dessutom är svårt traumatiserade?

Bland annat innebär lagen att asylsökande vuxna bara får rätt till vård om läget är akut. De har även rätt till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård vid abort. Människor som fått avslag men trots det vistas i Sverige har ingen självklar rätt till akutvård eftersom landsting kan kräva att de betalar hela summan själva. Förlossning: 21 000 kronor. Brutet ben: 63 000 kronor.

Enligt Ascher är Sverige hårdare än nästan alla andra länder i Europa när det gäller vård till asylsökande och papperslösa. Även Paul Hunt, FN:s rapportör om rätten till hälsa har riktat skarp kritik och sagt att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna genom att neka asylsökande och papperslösa vård på lika villkor som alla andra.

”Fel signaler”

Men enligt migrationsminister Tobias Billström sänder det ut ”fel signaler” att ge vård till människor som inte har rätt att vistas i Sverige.

– Jag skulle vilja vända på resonemanget och säga att det sänder felaktiga signaler om Sverige frångår rollen som ett land som står upp för mänskliga rättigheter, säger Henry Ascher.

Samtidigt som riksdagen fattar beslut om vård till asylsökande förbereds en utredning som ska titta närmare på papperslösas och gömdas rätt till sjukvård. Regeringen är oenig. Tobias Billström (m) har öppnat för att ge papperslösa barn samt gravida kvinnor rätt till vård. Socialminister Göran Hägglund (kd) vill gå längre. När en utredning kan komma igång är oklart.

Under tiden fortsätter människor i Sverige att fara illa eftersom de vägras vård.

– Det här handlar inte om välgörenhet eller om en enskild grupp. I grunden handlar det om vårdens grundläggande etiska värderingar och om det svenska samhället, säger Henry Ascher.

13.00 Chatta om de papperslösa med Charlotta Arwidson på Röda Korset.

Papperslösa riskerar livet

Människors liv och hälsa riskeras när vården vägrar ta emot vissa patienter.

Det här är några fall som sammanställts av Rosengrenska kliniken, ett sjukvårdsnätverk för papperslösa flyktingar i Göteborg.

Kvinna, 21 får besvär under graviditeten. Vården kräver betalt, men hon har inte råd och avstår. I samband med förlossningen får kvinnan en kraftig blödning som fortsätter efter utskrivningen. Kvinnan opereras akut. Blödningen tilltar och blodvärdet försämras. Kvinnan avlider, enligt obduktionen på grund av hjärtinfarkt. Fallet utreds enligt Lex Maria.

En äldre kvinna som har fått avslag på sin asylansökan söker akut för bröstsmärtor. Läkare misstänker cancer och kvinnan skickas vidare för röntgen. Eftersom kvinnan lever gömd stoppas remissen av en sjuksköterska. Ett halvår senare svullnar hon på halsen och åker till akuten. Hon får en cancerdiagnos, behandling – och uppehållstillstånd. Lungkliniken skickar en räkning på 18 000 kronor för den vård som utfördes medan kvinnan levde illegalt i landet. Kvinnan kan inte betala och räkningen går vidare till indrivning. Efter ytterligare ett halvår upptäcks metastaser på ryggen. Kvinnan avlider.

En ung man hamnar i knivslagsmål och skadas svårt i en arm. Polisen uppmanar vårdpersonalen att kontakta dem när han är färdigbehandlad, eftersom mannen ska avvisas. Mannens arm opereras, men när han förstår att personalen tänker ringa polisen, lämnar han sjukhuset. Han övertalas att gå till en läkare som lovat att inte ringa polisen. Hos läkaren krävs han på 2 600 kronor, annars blir det ingen vård. Mannen kan inte betala. Nu riskerar han bestående men.

En småbarnsmamma drabbas av bröstcancer. Landstinget stoppar operationen eftersom hon inte kan betala de 150 000 kronor som krävs. Fallet uppmärksammas i medierna och landstinget drar tillbaka kravet på förskottsbetalning.

Föräldrarna kommer till vårdcentralen med sin 3-åriga dotter som har hög feber. I receptionen nekas de vård om de inte betalar 1 500 kronor. Föräldrarna har inga pengar och skickas hem med sin sjuka flicka.

En 10-årig pojke leker vid spisen och får en kastrull med kokande vatten över sig. Hans föräldrar vågar inte åka till sjukhuset eftersom de tror att vårdpersonalen tänker ringa polis. På apoteket övertalas de att ändå söka vård. Med ett falskt personnummer åker de till sjukhuset där pojken genomgår tre hudtransplantationer. Efter en permission vill familjen som lånat ut personnumret inte längre hjälpa till. Föräldrarna vågar inte åka tillbaka, trots att 10-åringen inte är färdigbehandlad. En vecka senare börjar såren lukta men föräldrarna är för rädda för att uppsöka vård.

Vem är papperslös?

”Papperslösa” kallas alla de som vistas i landet utan tillstånd. Det kan vara:

Asylsökande som fått avslag på sin ansökan men som ändå inte lämnar Sverige. Ibland pratar man om ”gömda flyktingar.”

Personer som aldrig varit i kontakt med myndigheterna och som lever här utan tillstånd. Det kan till exempel vara en äldre förälder som vill återförenas med sina barn i Sverige men som inte får uppehållstillstånd av myndigheterna.

Människor som kommer hit för att arbeta utan tillstånd.

Det här röstar riksdagen om

Vuxna asylsökande har rätt till ”vård som inte kan anstå”, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning

Asylsökande barn och barn som har varit asylsökande har rätt till vård på samma villkor som svenska barn.

Personer som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa, nämns nästan inte alls i den nya lagen. I praktiken innebär det att de inte har automatisk rätt till vård, såvida de inte kan betala behandlingen ur egen ficka.