Nationalekonom bekymrad över konjunkturprognosen

Av: Johan Arkert

Publicerad:
Uppdaterad:

Hotet om ekonomisk nedgång i Sverige kommer att tvinga regeringen till kraftfullare åtgärder för att få fart på ekonomin.

Det säger professor i internationell ekonomi Harry Flam till aftonbladet.se.

– Man får gå tillbaks till 1993 för att hitta samma arbetslöshetssiffror.

Hans första reaktion när han får reda på att Anders Borg kraftigt skriver ner Sveriges ekonomiska framtid de kommande året är tystnad.

– ...Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det var tråkigt att höra. Allting blir bara dystrare och dystrare, säger Harry Flam.

När omvärlden dyker dyker vi också

Förklaringen till varför Sveriges framtidsutsikter försämrats ytterligare stavas världsekonomin.

– Den nya prognosen var inte väntad men inte oväntad heller. Alla skriver ner prognoserna. När omvärlden dyker kommer vi att dyka också eftersom vi är beroende av omvärlden inte minst för exporten.

Anders Borg varnar för att arbetslösheten kan bli så hög som 9,2 procent. En historiskt hög siffra.

– Man får gå tillbaks till början på 93 för att hitta samma arbetslöshetssiffror. Konjunkturnedgången kommer att drabba de arbetslösa värst, säger Harry Flam.

Hur påverkar det här regeringens ekonomiska planer?

– Det här innebär förmodligen att de åtgärder som avviserats i form av finanspolitiska insatser måste utökas med ytterligare åtgärder. Det har Borg sagt att man har beredskap för. Men i och med de dystra siffrorna är de åtgärderna angelägnare än tidigare, säger Harry Flam.

Är det här den sista nedskrivningen vi ser?

– Det vet man aldrig. Utvecklingen går så snabbt att det är svårt att hänga med.

Fotnot: Recession kallas det när en lågkonjunktur med minskade BNP håller i sig under en längre tid. Extremt kraftiga och långvariga nedgångar kallas för depression.

Ett ord som regeringen ännu inte använt sig av för att beskriva Sveriges framtid.

Publicerad: