Publicerad:

Stockholm får dispens för råttgift

Publicerad:

Hälsa. Antalet råttor i Stockholms parker är nu så stort att de utgör en fara för folkhälsan. Det anser Kemikalieinspektionen som av det skälet gett Stockholms stad dispens för att åter använda bekämpningsmedlet Racumin för att bekämpa brunråttorna i staden.

Giftet sprids i råttornas gångar och fastnar i deras pälsar. Råttorna får sedan i sig medlet när de tvättar sig. Medlet är mycket effektivt eftersom det inte, till skillnad från traditionella beten, behöver vara smakligt för råttorna.

Kemikalieinspektionen skriver i ett pressmeddelande att dispensen gäller i 180 dagar och med ett antal villkor. Medlet får bara spridas av behörig personal och endast i stadsparker och vid gångstråk i anslutning till parkerna. Dessutom kräver dispensen att Stockholm stad har en plan för att snabbt ta om hand döda eller döende råttor efter att giftet spridits ut så att inte andra djur äter råttorna och blir förgiftade.

Racumin har tidigare använts framgångsrikt för råttbekämpning i Stockholm men sedan tillståndet för giftet löpte ut 30 juni 2015 har förekomsten av råttor ökat i staden.

TT

Publicerad:
Publicerad: