EU-svenskarna svek Snowden

Av: Torsten Kälvemark

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Torsten Kälvemark om en svensk insats som inte imponerar

Med 285 röster mot 281 röstade Europaparlamentet nyligen för ett resolutionstillägg som uppmanar EU:s medlemsstater att ”lägga ner eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och bevilja honom skydd och således förhindra att han utlämnas eller överlämnas till tredje parter, med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna”.

För alla som värnar om personlig integritet och medborgerlig frihet borde det ha varit en självklarhet att ge sitt stöd till detta yrkande. I grunden handlar det ju om en protest mot USA:s massövervakning av europeiska medborgare. Ändå ville en rad svenska EU-parlamentariker inte protestera.

Att statsauktoritära politiker som Anna Maria Corazza Bildt (M), Christofer Fjellner (M) och Gunnar Hökmark (M) röstade nej var kanske inte så förvånande. Att Lars Adaktusson (KD) övergett sina journalistiska ideal för politisk konformism kom knappast heller som någon överraskning. Han skilde därmed ut sig från verkliga liberaler som Cecilia Wikström (FP) och Fredrick Federley (C) som självklart stödde rättighetslinjen.

Jasenko Selimovic (FP) visade för sin del genom ett nej att han hellre värnar amerikanska än europeiska intressen. Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Fi:s svenska ledamöter röstade förstås ja. Sverigedemokraternas Peter Lundgren och Kristina Winberg röstade inte oväntat nej (frihet och integritet är ju inte deras grej).

Helt obegripligt är hur fyra socialdemokrater – Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson och Jens Nilsson – kunde ställa sig på samma sida som Europas blåa eller mörkblåa politiker, särskilt som deras partigrupp med 105 röster mot 9 stödde Snowdens insats för att försvara mänskliga rättigheter. Den enda tänkbara förklaringen är att de fått order att följa regeringens nya utrikespolitik under mottot: ”Reta för all del inte USA”.

Marita Ulvskog var frånvarande under omröstningen. Kanske led hon av så kallad politisk snuva. För en gammal socialdemokrat av hennes kaliber måste det nog annars ha känts plågsamt att underordna sig en partiledning som tycks ha förlorat sin moraliska kompass.

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.