En av fyra män misstror polisen

Av: Linnea Carlén, TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Polisen har ifrågasatts och kritiserats hårt efter anklagelserna om att ha mörkat fall av sexuella trakasserier på ungdomsfestivalen We are Sthlm i Kungsträdgården i somras och under nyårsfiranden.

Förtroendesiffror från en Sifo-undersökning gjord efter händelserna visar att svenskarna har fortsatt förtroende – men att var fjärde man misstror polisen, uppger Svenska Dagbladet.

En Sifo-undersökning, gjord efter de uppmärksammade sexövergreppen och efterföljande anklagelser om att polisen mörkat sexuella trakasserier i landet, visar att 23 procent av männen har ganska litet eller mycket litet förtroende för polisen, rapporterar Svenska Dagbladet.

Stora könsskillnader

Könsskillnaderna är stora: 47 procent av männen har ganska stort eller mycket stort förtroende för polisen – medan motsvarande andel bland kvinnor är 63 procent.

Sammantaget har 55 procent av de svarande i undersökningen, som bygger på en webbpanel med 1 050 personer, ganska stort eller mycket stort förtroende för polisen medan 18 procent har ganska litet eller litet förtroende.

– Det var bland de lägre siffrorna jag har hört, SOM-mätningarna brukar vara högre. Genom åren har polisen haft högt förtroende, säger polisforskaren Rolf Granér vid Linnéuniversiteten till Svenska Dagbladet.

Ungefär lika mellan blocken

Alliansväljare och rödgröna väljare har ungefär lika stort förtroende, visar undersökningen. Mellan vissa partierna är skillnaden betydligt större. Av Sverigedemokraternas väljare har 37 procent litet eller ganska litet förtroende. Bland Miljöpartiets väljare uppges 71 procent ha ganska stort eller mycket stort förtroende för polisens arbete.

Andra förtroendeundersökningar

Sifo-undersökningen kommer efter att Brottsförebyggande rådet, Brå, i veckan släppte sin årliga Nationella trygghetsundersökning, NTU. Resultatet från den rapporten, vars material samlades in innan händelserna på We are Sthlm-festivalen, visar ett ökat förtroendet för polisen. Det uppges därutöver vara på den högsta nivån sedan mätningarna inleddes 2006. Av de svarande uppgav 65 procent att de har ett stort eller mycket stort förtroende för polisens sätt att sköta sitt arbete. Förra året var motsvarande siffra 61 procent.

Enligt de senaste siffrorna från SOM-institutet i Göteborg hade totalt 68 procent förtroende för polisen 2014. Det är i samma nivå med hur det såg ut för 30 år sedan, skriver Svenska Dagbladet.

Publicerad: