Solna har firat med tårta – rekordfå med bidrag

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:

Två år i rad har Solna firat med tårta att man har rekordfå bidragsberoende i kommunen.

Men det beror inte på att man dumpat utsatta hos andra, slår kommunalrådet Arion Chryssafis (M) fast.

– Det bygger på ett långsiktigt strategiskt arbete som fler kommuner borde göra. 

När det kommer till frågan om social dumpning, att personer utan egen försörjning eller bostad skickas till orter med lediga lägenheter, är det ofta moderatstyrda kommuner i Stockholmsområdet som pekas ut som ”skyldiga”.

Solna är en av dem.

Arion Chryssafis tycker att det är en felaktig bild.

– Jag förstår mig inte på den anklagelsen, ingen kommun har varit i kontakt med mig eller mina medarbetare. Det vi har sett är olika uttalanden i media, säger han.

Varför tror du att Solna pekas ut?

– Solna är en känd kommun, vi får väldigt många priser och jag tror det är väldigt lätt att försöka hitta skulden hos någon annan än hos sig själv, och det leder till att vissa socialdemokratiskt styrda kommuner då hellre pekar på Solna än på regeringen.

Kommunalrådet Arion Chryssafis  (M).
Foto: LOTTE FERNVALL
Kommunalrådet Arion Chryssafis (M).

”Staten måste ta ansvar”

Kommuner som Aftonbladet varit i kontakt med menar att de som dumpas är personer med sociala problem och nyanlända vars tvååriga etableringstid gått ut.

Men Arion Chryssafis ser det enbart som ett problem kring dem som lämnat etableringstiden. Han menar att statens ansvar bör förlängas från dagens två år till kanske det dubbla.

– I grunden är det här en fråga om att staten måste ta sitt ansvar för nyanlända i stället för att dumpa kostnaderna på kommuner, vilket är oanständigt.

Han förnekar helt att Solna skulle ha skickat människor med sociala problem till andra kommuner.

I stället framhåller han att Solna tar ett stort ansvar för att rehabilitera människor till att kunna få ett jobb, men också hjälpa till sjukersättning genom Försäkringskassan om de är för sjuka för att jobba.

Egen vilja bakom flyttar

Chryssafis slår fast att den som flyttar från Solna gör det av egen vilja.

I kommunen finns hyreslägenheter, men det är många som vill bo där och köerna är långa, framhåller han.

– I Stockholm har vi mer än tio års kö, det handlar om över 650 000 invånare.

Foto: LOTTE FERNVALL
Arion Chryssafis (M) förnekar att Solna skulle ha skickat människor med sociala problem till andra kommuner.

Kommunalrådet erkänner dock att en del kan ha fått hjälp att ställa sig i andras bostadsköer, om de inte klarat det själva.

– Vi kan inte ge förstahandskontrakt så vi hjälper människor att bosätta sig i Stockholmsregionen och i andra delar, men det handlar inte om att vi tvingar någon utan vi visar, här kan du ställa dig i kö, här kan du hitta vägar att komma in på bostadsmarknaden.

Tårtkalas

Både 2017 och 2018 kunde Solna fira med tårta att man fått ned bidragsberoendet till rekordlåga nivåer.

– Ja, jag är jättestolt och glad, vi har haft minskade biståndssiffror sedan början av 2000-talet. Vi brukar fira det med tårta men det är inte politikerna som firar. När vi firar är det för att uppskatta de anställda som gör ett fantastiskt jobb varje dag, säger Chryssafis.

Foto: PRESSBILD
Två år i rad har Solna firat att det finns rekordfå bidragsberoende i kommunen med tårta.

Åtgärdskedja

Förklaringen bakom är ett långsiktigt strategiskt arbete, inte social dumpning, menar han.

I Solna arbetar man efter en kedja av åtgärder där den som söker bidrag får hembesök, krav på deltagande och möjlighet till anställning i kommunens egen anpassade verksamhet.

– Det kan vara på tvätteri, en parkgrupp eller klottersanering. Och därefter är personen förhoppningsvis redo att ta ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. I grunden handlar Solnamodellen om hjälpa människor från bidrag till egenförsörjning.


Bidrag och antal hyresrätter

Kostnad ekonomiskt bistånd, kronor per invånare

ÅrSolnaHela Sverige
199912921301
20048661093
20096831244
20105961334
20116061376
2012606Uppgift saknas
20135371103
20144971404
20154961379
20164511343
20173951351
20183951388

Hyresrätter, antal per 1000 invånare

År SolnaRiket
2014210183
2016201182
2018197183

Källa: Solna kommunAndra röster om social dumpning

Flera andra kommuner än Solna ses som ”skyldiga” till dumpning. Så här säger några om varför de pekas ut.

Michaela Fletcher, kommunalråd (M) i Österåker:

– Vi har en förlegad bostadspolitik som tyvärr drabbar unga, gamla, nyanlända, ja alla som bor i Sverige. Om alla ska få plats i Sverige måste man gå till kärnan på problemet och inte försöka söka polemik mellan kommuner. Med en bostadskö på 674 720 personer i Stockholmsregionen får man förstå att människor söker bostad över hela landet. Men det är inget som kommunen är pådrivande i.

– Att rikta anklagelser mot till exempel oss i Österåker kan ses vara en enkel lösning när man inte ser sina egna fel, det vill säga bristande ekonomisk styrning under många år. 

Mattias Askerson, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (M) i Sigtuna:

– Bostadssituationen ser ut som den gör i Stockholmsregionen och Sigtuna utgör inget undantag. Det blir därför naturligt att bostadssökandet även sker utanför regionen.

– Vi har över tid arbetat aktivt för att få fler att gå från ekonomiskt bistånd till arbete, vilket har gett resultat. Utbetalningarna av försörjningsstöd har minskat successivt sedan 2013, mycket tack vare kommunens arbete för fler i egen försörjning och en god lokal arbetsmarknad.

Publicerad:

LÄS VIDARE