Så här ska ett bilbälte sitta för att ge bästa skydd till både mamma och barn. Diagonalbältet ska dras vid sidan av magen, över bröstkorgen mellan brösten och sedan mitt på skuldran. Höftbältet dras under magen och att det dras åt över höften.
Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT
Så här ska ett bilbälte sitta för att ge bästa skydd till både mamma och barn. Diagonalbältet ska dras vid sidan av magen, över bröstkorgen mellan brösten och sedan mitt på skuldran. Höftbältet dras under magen och att det dras åt över höften.

Så ska gravida använda bilbältet på rätt sätt

Av: 

TT

Publicerad:
Så här ska ett bilbälte sitta för att ge bästa skydd till både mamma och barn. Diagonalbältet ska dras vid sidan av magen, över bröstkorgen mellan brösten och sedan mitt på skuldran. Höftbältet dras under magen och att det dras åt över höften.
Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT
Så här ska ett bilbälte sitta för att ge bästa skydd till både mamma och barn. Diagonalbältet ska dras vid sidan av magen, över bröstkorgen mellan brösten och sedan mitt på skuldran. Höftbältet dras under magen och att det dras åt över höften.

NYHETER

Många gravida kvinnor använder bilbältet på fel sätt. Vid en krock kan de leda till förödande konsekvenser för både kvinnan och för det ofödda barnet.

– Som gravid är det extra viktigt att tänka på hur du sätter på dig bältet så att både du och det ofödda barnet skyddas optimalt, säger Helena Stigson, forskare på Folksam som gjort en studie kring gravida kvinnors bältesanvändning tillsammans med Stiftelsen Chalmers Industriteknik.

Studien som i huvudsak gjorts via enkäter i sociala medier, pekar på att upp emot 40 procent av gravida kvinnor som kör eller åker bil sätter på bältet på fel sätt. Men undersökningsmetoden gör att siffrorna kan vara osäkra.

– Det är möjligt är att vi har ännu sämre användning än vad vi ser i undersökningen, säger Helena Stigson.

Fel över magen

Den vanligaste felanvändningen är att den gravida kvinnan placerar diagonalbältet, den övre delen av bältet, fel över bröstkorgen och magen. Diagonalbältet ska dras vid sidan av magen, över bröstkorgen mellan brösten och sedan mitt på skuldran. Bältet får inte glida ut över axeln och ska sitta så nära kroppen som möjligt.

Det är också viktigt att höftbältet, den nedre delen av bältet, dras under magen och att det dras åt över höften så att det inte glider upp över magen.

Syftet är att bältet inte ska klämma fostret vid ett eventuell kollision. Säkerhetsbältet är designat för att fånga upp och fördela belastningen över kroppen vid en krock och om det används felaktigt kan både kvinnan och det ofödda barnet skadas.

Få ut information

Efter undersökningen går nu forskarna vidare för att försöka hitta vägar att informera gravida kvinnor om riskerna med att sätta på bilbältet på fel sätt.

– VI bjuder in myndighet, bilindustrin och olika intresseorganisationer för att diskutera hur vi kan komma ut med information. Mest naturligt vore om mödravårdscentralerna kunde föra den här information vidare, säger Helena Stigson.

Publicerad: