Nya pensionsförslaget: 35-åringar ska jobba till 70

Pensionsmyndigheten vill höja pensionsåldern

avMikaela Somnell

NYHETER

Pensionsmyndigheten har i dag lämnat sitt förslag på hur den så kallade riktåldern för pension ska beräknas.

Enligt förslaget kan den som i dag är 35 år tvingas jobba fram till 70 för att få en hygglig pension.

– Vi lever längre vilket innebär att pensionen ska fördelas på fler år än tidigare, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndighetens nya förslag handlar om att riktåldern, alltså hur länge man behöver arbeta, anpassas efter vår förväntade livslängd.

Riktålder är den ålder en viss årskull ska ha uppnått för att få en pension (inklusive tjänstepension) som motsvarar 70–80 procent av slutlönen.

Enligt de beräkningar Pensionsmyndigheten gjort skulle det innebära att dagens 35-åringar behöver arbeta tills de fyller 70.

I förslaget utgår man från att man börjar arbeta vid 23 års ålder fram till riktåldern. Efter det ska snittpersonen ha 70–80 procent av slutlönen vid den högre pensionsåldern.

Medellivslängden ökar

– Vi lever längre vilket innebär att pensionen ska fördelas på fler år än tidigare. En riktålder som följer medellivslängden bidrar till att förhållandet mellan den förväntade tiden i arbete respektive pension kan hamna på samma nivå som när det nya pensionssystemet beslutades 1994, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Las-åldern höjs

Förslaget betyder att minimiåldern för tidigaste pensionsuttag sätts vid riktåldern minus fyra år (med undantag för personer födda 1958 som fyller 61 under 2019). 35-åringen, som skulle behöva jobba till 70 för att få bästa pension, kan alltså börja ta ut pension tidigast när denne fyllt 66.

Las-åldern, åldern då en arbetsgivare har rätt att säga upp anställningsavtalet, ska enligt förslaget höjas från 67 års ålder till 69 år.

Enligt Pensionsmyndighetens förslag ska riktåldern från år 2024 höjas till 66 år för personer födda 1958–1960 och år 2028 till 67 år för personer födda 1961–1963. Därefter kommer höjningar av riktåldern enbart kunna ske vart tredje år med max ett år i taget.

För den som är född 1957 eller tidigare innebär förslaget inga förändringar, utan pensionsåldern ligger kvar vid 65.

Det här är en fattigpensionär 00:36
ARTIKELN HANDLAR OM