Klimatet viktigare än att locka över C och L

Debattören: MP kan bara sätta sig i en regering som fokuserar på en hållbar framtid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT, MAGNUS LIAM KARLSSON (Montage)
Låt oss inte förblindas av att locka över C och L låt oss ta kampen för en socialt och ekologiskt hållbar framtid, skriver Carl Schlyter.

DEBATT. Det har gått länge sedan valet och i hemlighet, bortom inflytande från folket, pågår förhandlingar. De krav som har nått offentligheten har varit att för Centern och Liberalerna har skattesänkning för de med lite högre inkomster varit viktiga, precis som att företagens makt över de anställdas villkor ska öka.

Ytterligare krav har varit att sänka skatter för företag. Minska strandskyddet samt ett antal andra avregleringar för att underlätta för företag att tjäna pengar.

När man hör kravlistan kan man tro att våra största problem i dag är att företagen är olönsamma och att de rikaste vägrar arbeta för att de får för lite pengar.

Den rikaste procenten har de senaste 20 åren höjt sina inkomster med nästan 350 procent samtidigt som de flesta andra fått nöja sig med runt 50 procent. Näringslivet ökade enligt SCB omsättningen och förädlingsvärdet 2017 med 7 procent.

De största bolagen (Large Cap) delade ut 251 miljarder av sin vinst till ägarna 2018. Även om börsen gick ned något så har många bolag stora som små gått väldigt bra.

Är det verkligen skattesänkningar företagen behöver för att gå bra i framtiden? Det kommer allt fler rapporter om att börsbolag inte värderats korrekt utifrån klimat- och miljörisker.

Hållbarhet är nyckeln till fortsatt lönsamhet. Värnar man näringslivet behövs hållbarhet, inte skattesänkningar som gör att även ohållbara bolag lever vidare på bidrag och minskade miljöregler.

Hur går det då med andra samhällsproblem? Miljöpartiet har under mandatperioden höjt miljöbudgeten, satsat på olika omställningar inom ramen för nuvarande system, men räcker det?

Antalet bilar ökar och lastbilarnas körsträcka ökade 2017. Utsläppen av växthusgaser har trots alla beslut ökat (om man räknar med alla utsläpp) eller minskat marginellt (om man använder FN-registrerade utsläpp).

Naturvårdsverket konstaterar dock att utsläppen måste minska med 5–8 procent per år om vi ska nå redan beslutade klimatmål.

Klyftorna ökar. De som samlar på sig mest pengar får en ständigt ökad andel av samhällets resurser. Samtidigt växer andelen relativt fattiga äldre människor. Ginikoefficienten (som mäter inkomstskillnaderna mellan de rikaste och de fattigaste, högre tal högre ojämlikhet) har gått från 0.23 år 1995 till 0.32 år 2016.

Trots att väljarna satte klimat, miljö och sjukvård överst bland viktiga frågor har regeringsbildningen inte fokuserat på det.

Ska utsläppen minska kraftigt måste vi sluta jaga tillväxt för jobbens skull och använda vår uppfinningsrikedom till att minska arbetstiden snarare än att ständigt öka produktionen.

Varje minskning av arbetstiden med 1 procent minskar utsläppen med 0.87 procent, det är effektiv och snabbt verkande miljöpolitik. Det skulle minska stressen på oss människor och vår planet.

Hela samhället måste snabbt ställa om till att bevara både klimat och biologisk mångfald på rimliga nivåer, men en sådan stor omställning kan bara accepteras av folket om vi satsar på en rejäl och ovillkorlig grundtrygghet.

Bara trygga människor accepterar stora reformer utan kris. Då finns det inget utrymme att sänka skatterna för de som redan har allt, vi måste satsa pengarna på omställning och omfördelning.

Genom att avskaffa detaljstyrande system som new public management kan läkare operera snarare än rapportera och lärare lära ut snarare än mata in onödiga data. Är man utbildad för sin profession bör man få friheten att genomföra den.

Lika viktigt är att alla ska kunna bo i hela Sverige. Det är viktigt att föra tillbaka en rimlig andel av alla resurser vi tar från landsbygden tillbaka dit. Det gäller både makt, pengar och service. Viktigare än att de med mest pengar ska kunna bygga nya villor vid sjöar och kuster.

Låt oss inte förblindas av att locka över C och L låt oss ta kampen för en socialt och ekologiskt hållbar framtid. Ett grönt parti ska bara sätta sig i en regering som fokuserar på det annars kommer missnöjet med de etablerade partierna bli rekordstort 2022.


Carl Schlyter, miljöpartist, fd riksdagsledamot och EU-parlamentariker.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM