Swedbanks vd väntar med svaret på givna frågan

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Jens Henriksson, vd och koncernchef i Swedbank. Arkivbild.
Foto: Tove Eriksson/TT
Jens Henriksson, vd och koncernchef i Swedbank. Arkivbild.

Swedbank vidtog inte åtgärder trots att tydliga signaler fanns om penningtvätt. Frågan är varför.

– Jag vill vänta med att svara på den tills jag har fått hela bilden, säger vd Jens Henriksson till TT.

Han ägnar sena torsdagskvällen att beta av en lista på journalister som vill veta hur den skandalomsusade banken ser på Finansinspektionens (FI) sanktionsavgift på fyra miljarder kronor på grund av stor och systematisk misstänkt penningtvätt.

TT: Hur säkert är bankens system i dag för att varsla om penningtvätt jämfört med de aktuella åren?

– Jag skulle säga att det är mycket bättre än vad har varit, men inte tillräckligt bra. Därför jobbar vi med vårt 152-punktsprogram näst intill dygnet runt. Vi har haft historiska brister, svarar Jens Henriksson.

Fråga sig själv

TT: Varför vidtog inte banken åtgärder när det var så tydliga signaler enligt FI?

– Det är också den fråga jag ställer mig. I grund och botten är jag inte förvånad över dagens beslut från FI. Swedbank respekterar beslutet. Det vi har hört i dag är väldigt allvarligt.

Han hänvisar till måndag då den internationella advokatbyrån Clifford Chance på styrelsens uppdrag redovisar en rapport. Där analyseras bankens arbete mot penningtvätt, ledningens informationsgivning och efterlevnad av sanktionslagstiftning.

– Då läggs väl ytterligare en pusselbit till vad som har hänt. Men det är klart att den frågan du ställer, frågar jag mig själv också.

TT: Har du inte fått något svar på den?

– Jag vill vänta med att svara på den tills jag har fått hela bilden. Nu har vi fått den svenska och estniska finansinspektionernas beslut och på måndag får vi en redogörelse av perioden 2007–2019 av Clifford. Då får vi den samlade bilden.

"Finns brister"

TT: Vad säger agerandet om vad för slags företagskultur som rådde under de aktuella åren?

– Företagskulturen är en av de frågor som jag som ny vd faktiskt har adresserat. När jag träffar folk i Swedbank har jag bara mött bra människor. Och när jag har läst alla dokument ser de rätt ut. Men samtidigt finns här brister, så vi gör nu en genomlysning av företagskulturen i Swedbank.

TT: Har du någon synpunkt på sanktionsavgiftens storlek?

– Det är en väldigt stor bot. Men samtidigt har vi inte haft tillräckligt bra styrning och intern kontroll, och det är upp till FI att bestämma boten givet regelverket.

Publicerad: