Energidirektören: Miljöpåverkan hade blivit mindre i Sverige

Av: Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Kinesisk ståltillverkning är smutsigare än den svenska och europeiska.

Den anser både experter och representanter för branschen.

– Vi vet inte vilka utsläpp som stålet i Kina har. Och de använder fortfarande en hel del kolkraft, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret

1 av 2 | Foto: TT
Linfen i Shanxi med 250 000 invånare är en av världens mest förorenade städer på grund av kolkraftverk och avgaser.

Både materialet och transporten av bron från Kina skapar stora utsläpp av växthusgaser. Tillverkningen av materialet är det som orsakar mest skada, enligt Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH, Kungliga tekniska högskolan.

– Miljöpåverkan från tillverkningen är lägre i Sverige än i Kina eftersom vi har renare energisystem och hårdare lagstiftning. Miljöpåverkan hade blivit mindre i Sverige, både när vi tittar på tillverkningsprocessen och transporten, säger han.

Ett problem är att det finns väldigt lite uppgifter om utsläppen i Kina. Det menar Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation.

– Vi vet inte vilka utsläpp som stålet i Kina har. I Europa har vi en väldigt välordnad rapportering av utsläpp, det finns inte i andra delar av världen, säger hon.

För att tillverka stål krävs stora mängder el, och elen i Kina genererar större utsläpp än den i Sverige eftersom Kina använder mer kolkraft. En stor del av den samlade koldioxidökningen i världen beror på att det kontinuerligt byggs nya kolkraftverk i Asien.

Helén Axelsson säger att svenska stålföretag generellt tillverkar mer specialiserad stål och mindre byggstål. Men det tillverkas även stål som används till broar. Ett exempel är Söderströmsbron, tunnelbanebron mellan Gamla stan och Södermalm, som ligger bredvid Slussens nya huvudbro.

Är det bättre att använda stål som tillverkas i Europa?

– Det är svårt att säga. Det är bra om kunderna kräver att få dataunderlag. Det är det bästa sättet att driva på utvecklingen, att vi får tillräcklig bra underlag från ståltillverkare i världen.

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE