Vi håller på att utrota vår jord – arter dör ut

Debattörerna: Så stoppar vi miljömord, utsläpp och exploatering

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: OSCAR STENBERG/SARA FÄLTING/TT
Adam Hjort och Leo Rudberg skriver att vi människor orsakar massutrotning. ”Arter dör ut snabbare än på flera miljoner år.” skriver de och listar fem åtgärder för att stoppa utvecklingen.

DEBATT. En ny studie visar att mänskligheten orsakar det sjätte massutdöendet i Jordens historia. Feministiskt Initiativ ser denna massutrotning som ett allvarligt hot. Därför kräver vi fem radikala åtgärder – gällande klimat, skog, gruvor, hav och miljömord – för att stoppa utrotningen av arter.

Vi människor orsakar just nu massutrotning. Detta fastslås i en ny studie i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, som bland annat rapporterats om av SVT (12/7). Arter dör ut snabbare än på flera miljoner år.

Forskarna talar om ett ”skrämmande angrepp på den mänskliga civilisationens grunder”. När arter dör ut förloras inte bara biologiska värden, utan även hälsa, matförsörjning och ekonomisk utveckling hotas.

Forskarna varnar för att vi har mycket kort tid på oss för att stoppa massutrotningen. Trots detta fortsätter Sveriges regering att bidra till den ”business as usual” som orsakar massutrotningen. Detta är oansvarigt.

Feministiskt Initiativ vill se kraftfulla åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden. Forskarna bakom den nya studien fastslår att bland annat förstörelse av livsmiljöer, utsläpp och klimatförändringar orsakar utdöendet.

Därför kräver Feministiskt Initiativ följande fem åtgärder:

Stoppa klimatförändringarna

Klimathotet är ett av vår tids största problem. Sverige måste minska sina växthusgasutsläpp till nära 0 år 2030 och fasa ut det offentliga ägandet i fossila energibolag till år 2020. Koldioxidskatten måste höjas kraftigt och en ny skatt på växthusgasutsläpp från matvaror införas. Vidare ska AP-fonderna och offentlig upphandling nyttjas i syfte att investera hållbart respektive minska miljöskadlig konsumtion av bland annat kött. Alla subventioner till fossilindustrin måste avskaffas. I stället ska det satsas på förnyelsebara energikällor och en avgiftsfri kollektivtrafik.

Skydda skogens liv

Det i dag ofta hänsynslösa svenska skogsbruket måste anpassas efter Sveriges officiella miljömål om ett rikt växt- och djurliv och levande skogar. Ekosystemens ramar måste respekteras och skyddsvärd skog ska aldrig avverkas. Därför behöver Skogsstyrelsen få de resurser som krävs för att återuppta inventeringen av den skyddsvärda skogen.

Begränsa gruvexploateringen

Gruvexploatering ska aldrig tillåtas i naturskyddade områden eller områden som är viktiga för vattentillgång, urfolks rättigheter och turism. Återvinning, återanvändning och nyttjande av befintliga mineraler ska prioriteras över ny utvinning. Kommuner måste kunna stoppa ny utvinning. Fossila bränslen, uran och torv ska aldrig exploateras i Sverige.

Värna om haven

Livet i Östersjön och andra hav hotas av kemikalieutsläpp, övergödning och överfiske. Havs- och kustområden måste få ett ökat skydd, bland annat genom ett skärpt strandskydd. Bottentrålning ska förbjudas. Överfisket måste stoppas och jordbrukets utsläpp minskas.

Förbjud miljömord

Storskalig miljöförstöring – så kallat miljömord (”ekocide”) – är i dag ett krigsbrott. Miljömord måste förbjudas även i fredstid. Därför behöver Sverige driva på för att miljömord ska bli en ny brottskategori i Internationella brottmålsdomstolen.

Dessa lösningar utgör en radikal miljöpolitik för hållbarhet, solidaritet och rättvisa. Vi i Feministiskt Initiativ är beredda att göra de prioriteringar som behövs för att rädda den biologiska mångfalden. Sorgligt nog delar varken regeringen Löfven eller de borgerliga partierna dessa prioriteringar.

Vi behöver agera nu, för i morgon är det för sent.


Adam Hjort, Feministiskt Initiativs miljö- och klimatpolitiska talesperson
Leo Rudberg, Feministiskt Initiativ Uppsala


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM