Ett rättvist samhälle bygger vi tillsammans

Ann Ighe: ”Ingen ska behöva spela med sin egen trygghet i hög ålder eller vid sjukdom”

Av: Ann Ighe, ekonomhistoriker och redaktör för Ord & Bild

Publicerad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ann Ighe
Foto: Ola Kjelbye
Ann Ighe

Jag är vänster för att jag tror att det ska finnas gränser för vad som kan säljas och köpas och hur. Jag är vänster för att en viktig gräns går vid människan själv. Jag är vänster för att det är genom detta vi skapar en rimlig och bärande idé om det gemensamma.


Jag är vänster för att gemensamt finansierad och organiserad barnomsorg är en fruktansvärt bra idé, och uppenbarligen också en fungerande praktik. Det gäller också för ett gemensamt pensionssystem. Alla som kan, ska vara med och betala för att det föds barn i samhället, och alla ska få vara med och dra nytta av att barnen finns, även om man inte föder några eller uppfostrar dem själv. Ingen ska behöva spela med sin egen trygghet i hög ålder eller vid sjukdom. Hur gammal blir jag, när blir jag sjuk, när kommer jag att behöva stöd, när finns någon där för mig?

Jag är vänster för att marknaden inte kommer att lösa detta, annat än för en mindre grupp, som är lyckosamt begåvad med pengar, rätt bakgrund, pass, genetiska förutsättningar eller medicinsk historia. Fråga valfritt vinstdrivande försäkringsbolag. Eller en anhörig som har haft en cancersjukdom, överlevt och sedan försökt skaffa en livförsäkring.


Jag är vänster för att det alltid kommer att komma radikal kritik från vänster mot de gemensamma lösningar vi redan har skapat, till och med i dag när kapitalismen helt dominerar planeten. De senaste decennierna skulle ju för all del ha kunnat göra vilken vänstermänniska som helst uppgiven, och den uppgivenheten finns. Riggade ”marknader” för utbildning och mediciner och viktiga delar av vår omsorg och sjukvård har lett till allt annat än kreativ förstörelse.

Jag är vänster för att människan under kapitalismen blir till arbetskraft allena

Jag är vänster för att det är sämre när människor inte vågar lita på att det gemensamma finns där för dem. Vi skapar hela tiden bättre mediciner, men hur är det med systemen för att se till att vi har tillgång till dem?


Jag är inte vänster för att jag tror på det fullbordade och fasta. Jag är inte vänster för att ”vänstern” skulle vara en enkel, konfliktfri och trygg gemenskap, eller erbjuda en enkel, färdig lösning. Jag är vänster för att frågor om löner inte kan skiljas från frågan om människovärdet. Jag är vänster för att människan under kapitalismen blir till arbetskraft allena, något som många av oss inte vill, och alla inte heller kan vara.

Globalisering och teknisk förändring har tumlat om den industrialiserade världen många gånger om. Rörelsen kommer inte att stanna. Jag är vänster för att internationell solidaritet är något helt annat än kapitalets fria rörlighet, och för att vänsterns försök att hantera historisk förändring mer sällan landar i rasism.

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.